സ്വന്തമായി വാട്ടർപ്രൂഫിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ.

സ്വന്തമായി വാട്ടർപ്രൂഫിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ.മഴക്കാലം വന്നെത്തി. മഴ കൂടുതലായി പെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിക്ക വീടുകളിലും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ചോർച്ച. ചോർച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരവധി വാട്ടർപ്രൂഫിങ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ഇവ അടിക്കുന്നതിനായി...

മഴക്കാലത്ത് വീടിന് പരിരക്ഷ നൽകാൻ.

മഴക്കാലത്ത് വീടിന് പരിരക്ഷ നൽകാൻ.കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി മഴക്കാലത്തെ നമ്മൾ .മലയാളികൾ വളരെയധികം ഭയക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം പ്രളയം അവശേഷിപ്പിച്ച നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീടുകൾ തന്നെയാണ്. വളരെയധികം കെട്ടുറപ്പോട് കൂടി കെട്ടിയ പല വീടുകളും കണ്മുന്നിൽ തകർന്നടിയുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ്...

വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്: സാങ്കേതികമായ പൂർണ വിവരങ്ങൾ

പലരെയും അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണ് വീടിൻ്റെ  ചോർച്ച.  ചില ബിൽഡിംഗിൽ കോൺക്രീറ്റ് വാർത്തത്തിൻ്റ് പിറ്റെ ദിവസം തന്നെ മുതൽ ലീക്ക് തുടങ്ങും. ചിലയിടത്ത് താമസം തുടങ്ങി 10-15  വർഷം കഴിഞ്ഞ് ചെറുതായി തുടങ്ങും. എന്ത്കൊണ്ട് ലീക്ക് വരുന്നു? കോൺക്രീറ്റ് എന്നാൽ elasticity തീരെ...