കോൺക്രീറ്റ് വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് – ഇന്റഗ്രൽ വാട്ടർപ്രൂഫ്റിംഗ് / കോൺക്രീറ്റ് അഡ്മിക്സ്ച്ചർ – കൂടുതൽ അറിയാം

കോൺക്രീറ്റിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കൂടുംതോറും (വാട്ടർ /സിമന്റ്‌ റേഷിയോ ) കോൺക്രീറ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞു ബിൽഡിങ്ങിന് ബലക്ഷയം, ക്രാക്ക് വരുവാൻ ഉള്ള ചാൻസുകൾ കൂടുന്നു …സാദാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന M20 മിക്സിനു മാന്വൽ ആയി മിക്സ്‌ ചെയ്യുകയാണങ്കിൽ ഒരു bag സിമന്റിന്...

കോൺക്രീറ്റ് വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് – SBR ലാറ്റക്സ് – കൂടുതൽ അറിയാം

SBR - സ്റ്റൈറൈൻ ബ്യൂട്ടഡീൻ റബ്ബർ എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ പേർ… ബോണ്ടിങ് ഏജന്റ് എന്ന ആവിശ്യത്തിനാണ് കൂടുതൽ ആയും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിലും ചില സമയം ആഡ്മിക്സ്‌ച്ചർ ആയും ചിലർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്… കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലാണ് എസ്ബിആർ ലാറ്റെക്സ് കൂടുതലായി...

മെയിൽ കോൺക്രീറ്റിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

തട്ടടിച്ചിട്ട പ്രതലം നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക, ഇലകളോ,കമ്പി കെട്ടിയപ്പോൾ ഉള്ള കെട്ടു കമ്പി കഷ്ണമോ എന്ത് കണ്ടാലും പെറുക്കി കളയുക, ഒന്ന് നന്നായി വെള്ളം spray ചെയ്യുകയും ആവാം. കമ്പി കെട്ടിയതും മറ്റും ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുക. കോൺക്രീറ്റിന് തൊട്ടുമുമ്പ് Shutter level...

ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേഷനിലെ ചില രഹസ്യങ്ങൾ

വീട് ആകുമ്പോൾ മനോഹരമായിരിക്കണം വീട്ന്റെ പുറമോ, അകമോ എന്നുള്ളതല്ല മുഴുവനും വളരെ മനോഹരമായിരിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് .അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ളത് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ പദ്ധതിയിടുമ്പോഴോ ഒരു ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനറുടെ സേവനം അത്യാവശ്യമായി വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ സഹായം കൊണ്ട്...