ട്രസ് റൂഫും വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗങ്ങളും.

ട്രസ് റൂഫും വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗങ്ങളും.വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ ചിലവ് ചുരുക്കാനായി ഇന്ന് പലരും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു മാർഗം വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ഉപയോഗങ്ങളും ഈ ഒരു...

വീട്ടിലെ ട്രസ് ഏരിയയും ഉപയോഗങ്ങളും.

വീട്ടിലെ ട്രസ് ഏരിയയും ഉപയോഗങ്ങളും.ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിക്ക വീടുകളിലും ട്രസ് വർക്ക് കൂടുതലായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു തുക ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ...

ഹോളോ റൂഫിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ മേല്‍ക്കൂരയില്‍ നല്കാം.

ഹോളോ റൂഫിംഗ് ബ്ലോക്കുകൾ മേല്‍ക്കൂരയില്‍ നല്കാം..വീടിന്റെ മേൽക്കൂര നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കോൺക്രീറ്റിംഗ് രീതിയാണ് ഇന്ന് കൂടുതലായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. അതല്ല എങ്കിൽ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ ട്രസ്സ് വർക്ക് ചെയ്ത് റൂഫിങ് ടൈലുകൾ നൽകുന്ന രീതിയാണ് കൂടുതലായും കണ്ടു വരുന്നത്. എന്നാൽ വീടിന്റെ മേൽക്കൂര വാർക്കുന്നതിനു...

വീടിന്റെ ഗ്ലാസ്‌ റൂഫിങ്ങും അബദ്ധങ്ങളും.

വീടിന്റെ ഗ്ലാസ്‌ റൂഫിങ്ങും അബദ്ധങ്ങളും.വളരെ പെട്ടെന്ന് ട്രെൻഡ് മാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയായി വീടുനിർമ്മാണം എത്തിയിരിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത രീതികളിലും മെറ്റീരിയലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വീട് നിർമിക്കുക എന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി തുടങ്ങി. വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ പല രീതികളും പരീക്ഷിക്കാൻ മലയാളികൾ താല്പര്യപ്പെടുന്നു...

ഓട് ആണോ വാർപ്പാണോ വീടിന് അനുയോജ്യം.

ഓട് ആണോ വാർപ്പാണോ വീടിന് അനുയോജ്യം.പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഓടിട്ട വീടുകൾ ആണ് കൂടുതലായും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചിലവ് കുറച്ച് ആവശ്യാനുസരണം വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ഓടുകൾ സഹായകരമായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് പതുക്കെ വാർപ്പ് വീടുകൾ എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിലേക്ക് ആളുകൾ മാറി...

കോൺക്രീറ്റ് വർക്കുകൾക്ക് പകരം കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ട്രസ്സ് വർക്കുകൾ ചെയ്ത് റൂഫ് കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കാം.

സാധാരണയായി ഒരു ഇരുനിലയുള്ള വീട് കെട്ടുക എന്നത് പലരുടെയും സ്വപ്നമാണ്. എന്നാൽ വീട് പണിയുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിന് പണം തികയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലരും പിന്നീട് വീടിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കാം എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ മുൻ കാലങ്ങളിൽ നിന്നും...

വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ റൂഫിങ്ങിനായി ഓട് ആണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക

മുൻ കാലങ്ങളിൽ മിക്ക വീടുകളിലും റൂഫിങ്ങി നായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഓടുകൾ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായി കോൺക്രീറ്റിൽ പണിത വീടുകളോടാണ് കൂടുതൽ പേർക്കും പ്രിയം. ഓടിട്ട വീടുകളിൽ ചോർച്ച പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി കാണുന്നതും, ജീവികൾ വീട്ടിനകത്തേക്ക്...

കാർപോർച്ചുകൾക്ക് നൽകാം ടെൻസയില്‍ റൂഫിങ് – സ്ഥലപരിമിതി ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല.

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മിക്ക വീടുകളിലും ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും വീട് നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രത്യേക കാർ പോർച്ചുകൾ നൽകിയിട്ടും ഉണ്ടാകില്ല. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്ഥല പരിമിതിയെ മറികടന്നു കൊണ്ട് വീട്ടിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാറുകൾക്ക്...