പൂർത്തിയാക്കിയ വീടിന് എങ്ങനെ വീട്ടു നമ്പർ ലഭ്യമാകാം

പൂർത്തിയായ ഒരു വീടിന് വീട്ടു നമ്പർ ലഭിക്കുവാനുള്ള രേഖകളും, നടപടിക്രമങ്ങളും, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം ഒരു വീട് പൂർത്തിയായാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പ്രവർത്തിയിൽ ഒന്നാണ് വീടിന്റെ നമ്പർ കരസ്ഥമാക്കുക എന്നത്. വീടിന്റെ നമ്പർ നൽകുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീട് ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തെ തദ്ദേശ...

ഒരു നില മാത്രമുള്ള വീട്ടിൽ രണ്ടാം നില ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ

ഒരു നില മാത്രമുള്ള വീട്ടിൽ രണ്ടാം നില ഉയർത്തുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്ന് അനുമതി വാങ്ങേണ്ടത് ഉണ്ടോ? ഒരു നില വീടുകൾക്ക് മുകളിൽ രണ്ടാം നില പണിയുമ്പോൾ സർവ്വ സാധാരണയായി ഉണ്ടാകാറുള്ള ഒരു സംശയമാണിത്? ഉത്തരം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ. ഒരു...

അടുക്കളയും മാറേണ്ട ചിന്താഗതികളും.

അടുക്കളയും മാറേണ്ട ചിന്താഗതികളും.ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഇടമാണ് അടുക്കള. മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വൃത്തിയായും ഭംഗിയായും വയ്ക്കേണ്ട ഇടവും അടുക്കള തന്നെയാണ്. മുൻ കാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അടുക്കളയെ പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഇന്ന് പാടെ മാറി മറി-ഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടുക്കളയെ പറ്റി...

നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾക്ക് ഉയർന്ന വിലക്കയറ്റം.

നിർമ്മാണ സാമഗ്രികൾക്ക് ഉയർന്ന വിലക്കയറ്റം.നിർമ്മാണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകൾക്കും വില വർദ്ധനവ് വന്നിരിക്കുന്നു. സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് വീട് വയ്ക്കുക എന്നത് ഒരു വലിയ ബാധ്യതയായി മാറുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിട നിർമ്മാണ മേഖല കോവിഡ് സമയത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള...

വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ.

വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ശുദ്ധമല്ലെങ്കിൽ.പണ്ടുകാലത്ത് വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു കിണർ നൽകുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഫ്ലാറ്റുകളിലും മറ്റും ജീവിക്കുമ്പോൾ ബോർവെൽ അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്കർ വെള്ളത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് കണ്ടു വരുന്നത്. ശുദ്ധമല്ലാത്ത വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗം...

നിർമ്മാണ ചിലവ് കുറക്കാന്‍ പിശുക്കാണോ?

നിർമ്മാണ ചിലവ് കുറക്കാന്‍ പിശുക്കാണോ?വീട് നിർമ്മാണം വളരെയധികം ചിലവേറിയ കാര്യമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ന് മിക്ക ആളുകളും ആഡംബരം നിറഞ്ഞ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും വീട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ചില ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും ചിലവ് ചുരുക്കാനായി ചില പിശുക്കൻ മാർഗങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാറുണ്ട്. സത്യത്തിൽ...

മണ്ണിലെ ആഡംബരം മഹേഷിന്റെ വീട്.

മണ്ണിലെ ആഡംബരം മഹേഷിന്റെ വീട്. പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ഈടും ഉറപ്പും ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന മൺ വീടുകൾക്ക് പ്രാധാന്യം ഏറി വരികയാണ്. അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കോടികൾ ചിലവാക്കി വീട് പണിയാനായി ആസ്തി ഉണ്ടായിട്ടും അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കി മണ്ണു കൊണ്ട്...

വീടു പണിയും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചിലവുകളും.

വീടു പണിയും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചിലവുകളും.വീട് നിർമ്മാണം എന്നത് വളരെയധികം സങ്കീർണമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. പലപ്പോഴും കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്, ആവശ്യമായ പണം എന്നിവ കൈവശമില്ലാതെ വീട് പണി തുടങ്ങിയാൽ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വന്നേക്കാം. വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ മുഴുവൻ തുകയും...

വീടിനകം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഇൻഡോർ ക്യാമറകൾ.

വീടിനകം സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഇൻഡോർ ക്യാമറകൾ.കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും മുഖം തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും വീടിനകത്ത് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന കാര്യം. എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരവധി വീടുകളാണ് അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നത്. ജോലി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും മക്കളോടൊപ്പം പോയി താമസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും...