ഭൂമിയുടെ ന്യായവില എങ്ങനെ അറിയാം?

വസ്തുവകകളുടെ വില സംബന്ധിച്ച ഊഹാപോഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും അതിന് മേലുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ തടയുന്നതിനുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഭൂമിയുടെ ന്യായവില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ   വസ്തു ഇടപാടുകൾക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജും കേരള പ്രോപ്പർട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പിന് നൽകുകയും വേണം. ഫ്‌ളാറ്റുകൾക്കും വീടുകൾക്കും ഭൂമിയുടെ ന്യായവില ബാധകമാണ്,

ഭൂമിയുടെ ന്യായവില: എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?

ഭൂമിയുടെ ന്യായവില പരിശോധിക്കാൻ, ഈ സ്റ്റെപ്പ്കൾ പിന്തുടരുക:

 • സ്റ്റെപ് 1: 

ഐജിആർ കേരള എന്ന പോർട്ടൽ സന്ദർശിച്ച് കേരളത്തിലെ ഭൂമിയുടെ വില പരിശോധിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകുക.

 • സ്റ്റെപ് 2:

  ഡ്രോപ്പ്-ഡൗൺ മെനുവിൽ നിന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ട സ്ഥലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജില്ല, ആർ‌ഡി‌ഒ, താലൂക്ക്, ഗ്രാമം എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്യുക.

 • സ്റ്റെപ് 3:

  ഇപ്പോൾ സ്ഥലം, ഭൂമിയുടെ തരം, ബ്ലോക്ക് നമ്പർ, സർവേ നമ്പർ, മറ്റ് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ സെലക്ട് ചെയ്യുക. 

 • സ്റ്റെപ് 4:

  ‘ഫെയർ വാല്യൂ കാണുക’ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ ഒരു പുതിയ പേജിലേക്ക് റീഡയറക്‌ടുചെയ്യും, അവിടെ കേരളത്തിലെ ഭൂമിയുടെ ന്യായവില കാണാൻ കഴിയും.

2020 മാർച്ച് 31-ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിജ്ഞാപനം പ്രകാരമുള്ള ഭൂമിയുടെ ന്യായവിലയാണ് ഇവിടെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് .

പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഡാറ്റയിലെ തെറ്റുകൾക്ക് വകുപ്പിന് ഉത്തരവാദിത്തമില്ല. 

അതിനാൽ, ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിരക്കുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് എല്ലാ ഉപയോക്താക്കളും RDO/കളക്ടർമാർ നൽകിയ യഥാർത്ഥ അറിയിപ്പ് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്.

ഭൂമിയുടെ ന്യായവിലയും വിപണി മൂല്യവും

കേരളത്തിലെ ഭൂമിയുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന അധികാരികളാണ് . 

മൊത്തത്തിലുള്ള ഡിമാൻഡും വിതരണ സാഹചര്യവും അടിസ്ഥാനമാക്കി മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആയാണ് മാർക്കറ്റ് മൂല്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. 

സാധാരണയായി, പ്രഖ്യാപിത വിപണി മൂല്യം ഭൂമിയുടെ ന്യായവിലയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്കും രേഖകളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും ഭൂമിയുടെ ന്യായവിലയാകും പരിഗണിക്കുക . 

മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ, സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടിയും രജിസ്ട്രേഷൻ ചാർജുകളും കണക്കാക്കാൻ വിപണി മൂല്യമോ ഭൂമിയുടെ ന്യായവിലയോ ഏതാണ് ഉയർന്ന തുക അതാകും ഉപയോഗിക്കുന്നത്..

ഭൂനികുതി ഓൺലൈനായി അടയ്ക്കാം

 • റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ഇ-സേവന പോർട്ടൽ സന്ദർശിച്ച്  രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.  ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പോർട്ടലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക
 • ‘ലാൻഡ് ടാക്സ്’ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • ആവശ്യമായ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും പൂരിപ്പിക്കുക.
 • ‘View and add’ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിശദാംശങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
 • വിവരങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു OTP വരുന്നതായിരിക്കും
 • OTP സന്ദേശം ലഭിച്ചതിന് ശേഷം, ലോഗിൻ ചെയ്‌ത് എന്റെ ‘My request ‘ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ‘pay now’ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • തുക അടച്ചതിന് ശേഷം രസീത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.
 • തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നികുതി അടക്കാനായി പോർട്ടലിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്‌തതിന് ശേഷം, ‘transaction history ‘ മെനു തിരഞ്ഞെടുത്ത് ‘pay now’ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക

സർക്കാറിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സേവനങ്ങൾ എപ്പോൾ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് .നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള അക്ഷയ സെന്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയോ ഈ സേവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം.