എന്താണ് ആത്തങ്കുടി ടൈൽസ്?? വില, ഗുണങ്ങൾ, ദോഷങ്ങൾ

കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായ ഫ്ലോർ ടൈലുകളാണ് ആത്തങ്കുടി ടൈലുകൾ. അവ ഉത്ഭവിച്ചതും നിർമ്മിച്ചതുമായ ഗ്രാമത്തിന്റെ പേരാണ് അത്തങ്കുടി. 

ഏറെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ് എന്ന പ്രത്യേകതയും ഇതിനുണ്ട്.

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ചെട്ടിനാട് പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു നിർമ്മാണ സ്ഥലമാണ് ആത്തങ്കുടി. ചെട്ടിനാട് ടൈൽസ് എന്ന പേരുകളിലും ആത്തങ്കുടി ടൈലുകൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ആത്തങ്കുടി ടൈൽസിലുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ

പുഴിമണൽ, സിമന്റ്, പ്രകൃതിദത്തമായ ഓക്സൈഡുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടാണ് ആത്തങ്കുടി ടൈലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഇതിനാൽ തന്നെ വളരെ സുസ്ഥിരമാണ് ഇവ. 

ആദ്യകാലത്ത് ആത്തങ്കുടി ടൈൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുമ്മായം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇവയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് ചേരുവകൾ ആണ് വൈറ്റ് സിമന്റ്, ഗ്രേ സിമന്റ്, മണല്, കളറിംഗ് ഓക്സൈഡ്, വെള്ളം തുടങ്ങിയവ.

Rate?

ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള വസ്തുക്കൾ പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമാകുന്നതും, പ്രകൃതിദത്തവുമായ വസ്തുക്കളായതിനാൽ, ഇവ നിർമിക്കാൻ ചിലവ് കുറയുന്നു. 

കൂടാതെ, വിലകൂടിയ യന്ത്രങ്ങളോ മെക്കാനിക്കൽ പ്രക്രിയകളോ കൂടാതെ ഇന്ധനം, വൈദ്യുതി മുതലായവ ഉപയോഗിക്കാതെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ  ഉണ്ടാകുനതുകൊണ്ട ചിലവ് പിന്നെയും താഴുന്നു. 

ഇവയ്ക്ക് ഒരു ടൈലിന് ഏകദേശം 100 രൂപ വരുന്നു. ഈ ടൈലുകൾ പതിറ്റാണ്ടുകളോളം ഈടും  മോടിയും നിലനിൽക്കുന്നവയുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ  പരിപാലനവും ശുചീകരണവും ചിലവു കുറഞ്ഞതാണ്.

ഉപയോഗങ്ങളും ഗുണങ്ങളും

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം 

പതിറ്റാണ്ടുകളോളം നിലനിൽക്കുന്നതും വില  താങ്ങാനാവുന്നതുമാണ്. 

ലിവിംഗ് റൂമുകൾ, ഡൈനിംഗ് റൂമുകൾ, വരാന്ത, നടുമുറ്റം മുതലായവക്ക് ഈ ടൈലുകൾ ഏറെ അനുയോജ്യവും മോടി കൂട്ടുകയിൻ ചെയ്യുന്നു. 

പോരായ്മകൾ

ഈ ടൈലുകൾ കുളിമുറിയിലോ നനഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലോ ഉപയോഗിക്കാൻ തീരെ അനുയോജ്യമല്ല. കൂടാതെ, മതിൽ ടൈലുകൾക്കും അനുയോജ്യമല്ല. 

പരിപാലനവും ശുചീകരണവും

ഇവയുടെ തിളക്കം കേടുകൂടാതെയിരിക്കാൻ വെള്ളവും 10 – 15 തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണയും കലർത്തി പതിവായി വൃത്തിയാക്കാം. 

കൂടാതെ, ഈ ടൈലുകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വെക്കുന്നതും അവയുടെ തിളക്കം കുറയാൻ കാരണമാകും. നിങ്ങൾ അതിനു പുറത്തു കൂടി കൂടുതൽ നടക്കുന്തോറും അതിന് കൂടുതൽ തിളക്കം ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് സത്യം.  

ഈ  ടൈലുകൾക്ക് കാലപ്പഴക്കം കൂടുംതോറും ഗ്ലേസിങ് (glazing) കൂടിക്കൂടിവരികയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്.