അടുക്കളയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഡബിൾ സിങ്ക്.

അടുക്കളയിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഡബിൾ സിങ്ക്. അടുക്കളയിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് സിങ്ക്. പാചകം ചെയ്ത പാത്രങ്ങളും കഴുകാനുള്ള പാത്രങ്ങളും കുമിഞ്ഞു കൂടിക്കിടക്കുന്ന സിങ്കിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ പലർക്കും താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. എത്ര വലിപ്പം കൂടിയ സിങ്ക് നോക്കി തിരഞ്ഞെടുത്താലും അവ...

ഭിത്തിയിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.

ഭിത്തിയിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.പ്രധാനമായും മഴക്കാലത്ത് മിക്ക വീടുകളിലും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ് ഭിത്തിയിൽ ഈർപ്പം കെട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടു തുടങ്ങി പിന്നീട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പടർന്നു പിടിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇവ മാറും....

പ്ലാസ്റ്ററിങ് വർക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

പ്ലാസ്റ്ററിങ് വർക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.വീടുപണിയിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് വർക്ക്. ഇവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഡാമേജുകൾ പോലും പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് വഴി വെക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സാധാരണയായി വയറിങ്, സ്ട്രക്ചറിങ് വർക്കുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ്...

ഫർണിച്ചർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി.

ഫർണിച്ചർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുൻപായി.വീടുപണി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം ഫർണിച്ചറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നതാണ്. തടിയിൽ തീർത്ത ഫർണിച്ചറുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് കൂടുതൽ പേർക്കും താൽപര്യം. ഉപയോഗം, ഈട്, മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി എന്നിവയെല്ലാം നോക്കിയാണ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നത് ഫർണിച്ചറിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത്....

ഇന്റീരിയറിൽ പരീക്ഷിക്കാം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി.

ഇന്റീരിയറിൽ പരീക്ഷിക്കാം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി.ഇന്റീരിയറിൽ സ്വന്തമായി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഐഡിയകൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് ഇന്ന് മിക്ക ആളുകളും. അടുക്കും ചിട്ടയോടും കൂടി കാഴ്ചയിൽ ഭംഗി നൽകുന്ന നിറങ്ങളും വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റീരിയർ അലങ്കരിക്കാൻ അല്പം പണം ചിലവഴിച്ചാലും തെറ്റില്ല എന്ന് കരുതുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ...

ഹുരുദീസ് ബ്രിക്കുകൾ വീട് നിർമ്മാണത്തിനായി.

ഹുരുദീസ് ബ്രിക്കുകൾ വീട് നിർമ്മാണത്തിനായി.വീട് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന നിരവധി മെറ്റീരിയലുകൾ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. പഴയകാല വീടുകളുടെ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനായി പ്രധാനമായും ചെങ്കല്ല് ഇഷ്ടിക പോലുള്ള കല്ലുകളാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്ന് അവയുടെ സ്ഥാനം സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഇന്റർലോക്ക് കട്ടകളും,...

നാനോ സെറാമിക് ടൈലുകൾ റൂഫിനായി.

നാനോ സെറാമിക് ടൈലുകൾ റൂഫിനായി.പഴയകാല വീടുകളുടെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഓടിന് പകരമായി റൂഫിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് നാനോ സെറാമിക് റൂഫ് ടൈലുകൾ. ഇരുനില വീടുകളിൽ മുകളിലത്തെ നിലക്ക് ട്രസ് വർക്ക് ചെയ്ത് റൂഫ് ടൈലുകൾ പാകി നൽകുന്ന രീതിയാണ്...