ബാത്റൂമിലെ ഹെൽത് ഫോസറ്റ് ഇടയ്ക്കിടെ പണിമുടക്കുന്നുണ്ടോ?

ബാത്റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെൽത് ഫോസറ്റുകൾ പലപ്പോഴും പ്രശ്നക്കാരായി മാറാറുണ്ട്. ഇവ കേടാകുന്നതും ചോർച്ചയുമൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഹെൽത് ഫോസറ്റ് വാങ്ങുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത്തരം പല തലവേദനകളും ഒരു പരിധി വരെ നിയന്ത്രിക്കാം. ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ.. ക്ലോസറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ...

വീട്ടിൽ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും, സോക് പിറ്റും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇവ അറിഞ്ഞിരിക്കാം

സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് മൂന്നു അറകളുള്ള സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിലാണ് സ്ലട്ജും (കട്ടിയുള്ള മാലിന്യം) മലിനജലവും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ അറയിൽ സ്ലട്ജ് അടിയുകയും, മറ്റ് രണ്ട് അറകളിലൂടെ ഒപ്പമുള്ള ജലത്തിലെ മറ്റ് മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞ്, സോക് പിറ്റിലെത്തുമ്പോൾ മാലിന്യവിമുക്തമായ ജലം മണ്ണിലേക്ക് അരിച്ചിറങ്ങുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്....

ചില പുതിയകാല വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ: ഗ്രീൻ ബിൾഡിങ്ങും, വീട്ടിലെ സ്വിംമിങ് പൂളും

ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ്? രണ്ട് നില വീടിനു മുകളിൽ സ്വിംമിങ് പൂൾ പണിയുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോ?

വീട്ടിലെ ചോർച്ചയുള്ള പൈപ്പ് എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം.

സഹനീയം തന്നെയാണ് അല്ലെ?വെള്ളം എനഗ്നെ പാഴാകുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ട്ടം വേറെയും.നന്നാക്കാം എന്ന് വച്ചാൽ പലപ്പോളും ജോലിക്കാരെ സമയത്തിന് കിട്ടണം എന്നുമില്ല.നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂസറ്റിന്റെ തരം തിരിച്ചറിയാനും ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിൽ സ്വയം ശരിയാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എളുപ്പം. പൈപ്പ് സ്വയം...