ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് എടുക്കാൻ ഏതെല്ലാം രേഖകൾ ആവശ്യമുണ്ട്

നിങ്ങൾ വീട് നിർമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് നിർമിക്കാനുള്ള ബിൽഡിംഗ് പെർമിഷൻ പഞ്ചായത്തു പരിധിയിൽലാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നോ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽലാണെങ്കിൽ കോർപറേഷനിൽ നിന്നോ തയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്.ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റ് എടുക്കാൻ ഏതെല്ലാം രേഖകൾ തയ്യാറാക്കണമെന്നു നോക്കാം. 1 ) പ്ലോട്ടിന്റെ ആധാരം 2 ) tax...

ഒറിജിനൽ ലെതർ വാങ്ങാം

ഫർണിച്ചർ വാങ്ങുമ്പോൾ കബളിപ്പിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇവ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം. ഇന്റീരിയറിനു മോടി കൂട്ടാൻ ലെതറിന്റെ പ്രൗഢി ഒന്നു വേറെ തന്നെ. ഈടും മികവും സൗന്ദര്യവുമാണ് ലെതറിനെ സ്വീകാര്യമാക്കിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വില അല്‍പം ഏറിയാലും ഗുണനേന്മ ഒട്ടും കുറയാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്ക്...

വീട്ടിലൊരു ഹോം തീയേറ്റർ ഒരുക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇവ അറിഞ്ഞിരിക്കാം

സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതായി ആരുണ്ട് അല്ലേ? സിനിമകൾ പൂർണമായി ആസ്വദിക്കാൻ തിയേറ്റർ തന്നെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവർ ധാരാളം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാദിവസവും തീയേറ്ററിൽ പോകുക എന്നത് അത്ര പ്രായോഗികവുമല്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗ്ഗം നിങ്ങൾക്കും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഒരു...

ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിൽ, കാർപെറ്റ് ഏരിയയും പ്ലിന്ത് ഏരിയയും എന്താണ്?

വീട് നിർമ്മാണം എന്നു പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ഒരു സ്വപ്നമാണോ, അത്രത്തോളം അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ആയ കാര്യം കൂടിയാണ്. വ്യക്തമായ ആർക്കിടെക്ച്ചർ, പ്ലാനിങ്, എൻജിനീയറിങ്, ഇവയെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തു മാത്രമേ ഒരു ബലവത്തായ വീടുപണിയാൻ ആവു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വീടുനിർമ്മാണത്തിന്റെ...

ചില നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ: ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വീട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിയമപരമായി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്?

വീട് എന്നു പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വകാര്യ സ്വപ്നം ആണെങ്കിലും, ഒരു വസ്തു വാങ്ങുന്നതും, അതിൽ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതും എല്ലാം ഇന്ന് നിയമപരമായി കൂടെ വിധേയമായ കാര്യങ്ങളാണ്.  വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻറെ മുന്നാധാരം, ആധാരം തുടങ്ങിയ ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും, നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്...

ചില അകൽച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ: അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ടാണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് കുഴിക്കേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ട്?

വീടിൻറെ മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗമാണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കും, സോക്ക് പിറ്റും മറ്റും. പ്രധാനമായും വീടുകളിലെ ടോയ്ലറ്റ് വെള്ളമാണ് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ എത്തുക.  അതിനാൽ തന്നെ ഇവയുടെ ശരിയായ സംസ്കരണവും, അതിനായി നാം നിർമ്മിക്കുന്ന സെപ്റ്റിടാങ്ക് അടക്കമുള്ളവ അത്യധികം ശാസ്ത്രീയമായും ചെയ്യുക...