ഏത് ബ്രാൻഡ് സ്റ്റീൽ ആണ് വീട് നിർമ്മാണത്തിന് നല്ലത്?

വീട് നിർമാണത്തിലെ ഒരുമാതിരി എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും തന്നെ അത്യന്താപേക്ഷിതമായി മാറുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് സ്റ്റീൽ കമ്പികൾ. സാധാരണ കോൺക്രീറ്റ് reinforced കോൺക്രീറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനും, സ്ലാബുകൾ വാർക്കാനും തുടങ്ങി എല്ലാ നിർമിതികൾക്കും ഇരട്ടി ബലം നൽകാനും സ്റ്റീൽ ബാറുകൾ നൽകുന്ന സംഭാവന...

കോണ്ക്രീറ് സ്ളാബുകൾ: ചില അടിസ്‌ഥാന കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം

കോൺക്രീറ്റും കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകളും ഇന്ന് നമ്മുടെ വീട് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഇന്നും പല മിഥ്യാധാരണകളും ചുറ്റി നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബുകളെ പറ്റി ഉള്ള ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്: കോൺക്രീറ്റ് സ്ലാബ്ൻറെ...

വീടിന് തടി വാങ്ങുമ്പോൾ പറ്റിക്കപ്പെടാതിരിക്കാം

നമ്മളുടെ വീട് നിർമ്മാണ ശൈലിയിലെ ഒഴിച്ച് കൂടാൻ ആകാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് മരങ്ങൾ. മരമായിട്ടൊ, അല്ലെങ്കിൽ അറുത്ത ഉരുപ്പടികൾ ആയിട്ടോ ആണ് നമ്മൾ തടി വാങ്ങാറുള്ളത് . തടി വാങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കുബിക് അടിക്ക് (cubic feet) ഇത്ര രൂപ...

സ്റ്റെയർകേസ്സിന്റെ താഴ്ഭാഗം മനോഹരമാക്കാനുള്ള ആശയങ്ങൾ

ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും ഒഴിഞ്ഞ് വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഇടമാണ് സ്റ്റെയർകേസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം .മിക്കയിടത്തും പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പർ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇൻവെർട്ടർ വെക്കാനും മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടം ഉപയോഗിക്കുക . ചില പ്രത്യേക മോഡലുകളിലുള്ള സ്റ്റെയറുകളുടെ താഴെയുള്ള ഭാഗം ഒരു തരത്തിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത...

റെസിഡൻഷ്യൽ കെട്ടിടത്തിനുള്ള മികച്ച concrete mix ratio എന്ത്?

മൺ ഭിത്തികളും തടികളും കൊണ്ട് വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം പണ്ടെങ്ങോ കഴിയുകയും, എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി കോൺക്രീറ്റ് വീടുകളെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നാം. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന എല്ലാ കെട്ടിടങ്ങളും വീടുകളും, അതിൻറെ അടിസ്ഥാന വസ്തു എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോൺക്രീറ്റ്...