ജനലിന് ഗ്രിൽ നൽകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍.

ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ച് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ജനാലകൾ,വാതിൽ, കട്ടിളകൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇവ കൂടാതെ ജനാലകൾക്ക് നൽകുന്ന ഗ്രില്ലുകൾക്ക് പോലും പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലരും വിശ്വസിക്കുകയില്ല. വ്യത്യസ്ത മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ജനാലകളും,വാതിലുകളും ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സുലഭമായി...

ജനാലകൾക്ക് UPVC മെറ്റീരിയൽ ആണോ അലുമിനിയം മെറ്റീരിയൽ ആണോ കൂടുതൽ നല്ലത്?

മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് വീട് നിർമാണത്തിൽ മിക്ക ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് യുപിവിസി, അലുമിനിയം വിൻഡോകളും,ഡോറുകളുമാണ്. കാഴ്ചയിൽ ഭംഗി നൽകുക മാത്രമല്ല കൂടുതൽ കാലം ഈടു നിൽക്കുന്നതിലും യുപിവിസി, അലുമിനിയം പ്രൊഫൈലുകളുടെ സ്ഥാനം എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. തടിയിൽ തീർത്ത ജനാലകളും...