ജനൽ ഫ്രെയിം, കട്ടിള ഫ്രെയിം വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം.

വീട് വെക്കുമ്പോൾ അധികമാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജനൽ ഫ്രെയിം, കട്ടിള ഫ്രെയിം അവയുടെ ഷേപ്പ്, ഗുണനിലവാരവും മറ്റും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പണി വളരെ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് തന്നെ കട്ടിളയും ജനലും തലവേദന ഒരുപാട് വീട് ഉടമസ്ഥരെ നാമിന്ന് കാണുന്നുണ്ട്....

കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വുഡൻ ഫ്ലോറിങ് ചെയ്തെടുക്കാം.

കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വുഡൻ ഫ്ലോറിങ് ചെയ്തെടുക്കാം.ഫ്ലോറിങ്ങിനായി വ്യത്യസ്ത മെറ്റീരിയലുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രാനൈറ്റും, ടൈലും,മാർബിളും വിപണി അടക്കി വാഴുമ്പോൾ വുഡൻ ഫ്ലോറിനോടുള്ള പ്രിയം ആളുകൾക്കിടയിൽ കുറയുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. കാഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി നൽകുകയും അതേ സമയം...