ജനൽ ഫ്രെയിം, കട്ടിള ഫ്രെയിം വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം.

വീട് വെക്കുമ്പോൾ അധികമാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ജനൽ ഫ്രെയിം, കട്ടിള ഫ്രെയിം അവയുടെ ഷേപ്പ്, ഗുണനിലവാരവും മറ്റും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പണി വളരെ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് തന്നെ കട്ടിളയും ജനലും തലവേദന ഒരുപാട് വീട് ഉടമസ്ഥരെ നാമിന്ന് കാണുന്നുണ്ട്....

കട്ടിളയും ജനലുകളും വീടുപണിയില്‍ നല്കേണ്ട രീതി

വീടുപണി എപ്പോഴും വളരെയധികം സാഹസം നിറഞ്ഞ ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ്. ഒരു വീട് നിർമിക്കാൻ മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ പ്ലാൻ വരച്ചു തുടങ്ങുന്നതു മുതൽ സങ്കീർണമായ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് ചുവടുവച്ച് തുടങ്ങുന്നു. വീട് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി പ്ലാൻ വരച്ച് വീട്...

ജനാലകൾക്ക് UPVC മെറ്റീരിയൽ ആണോ അലുമിനിയം മെറ്റീരിയൽ ആണോ കൂടുതൽ നല്ലത്?

മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് വീട് നിർമാണത്തിൽ മിക്ക ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് യുപിവിസി, അലുമിനിയം വിൻഡോകളും,ഡോറുകളുമാണ്. കാഴ്ചയിൽ ഭംഗി നൽകുക മാത്രമല്ല കൂടുതൽ കാലം ഈടു നിൽക്കുന്നതിലും യുപിവിസി, അലുമിനിയം പ്രൊഫൈലുകളുടെ സ്ഥാനം എടുത്തു പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ്. തടിയിൽ തീർത്ത ജനാലകളും...

വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ജനാലകളും അവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണ ദോഷങ്ങളും

വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ വാതിലുകൾക്കും ജനലുകൾക്കും ഉള്ള പ്രാധാന്യം അത്ര ചെറുതല്ല. മുൻകാലങ്ങളിൽ തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ജനാലകളും വാതിലുകളും മാത്രമാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷ നൽകുന്നത് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് കാലം മാറി കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്ന ജനാലകളും...