സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ അടിഭാഗം അടിപൊളിയാക്കാം

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ താഴെയുള്ള സ്ഥലം വെറുതെ കിടക്കുകയാണോ ?സ്റ്റെയറിന് താഴെയുള്ള ഭാഗം ആകർഷണീയമാക്കാനുള്ള ഡിസൈൻ ഐഡിയകൾ ഇതാ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതോ വീടിന്റെ വലിപ്പമോ ചെറുപ്പമോ അല്ല പ്രധാനകാര്യം അകത്തളത്തിൽ സ്ഥലം പാഴായി കിടക്കുന്നത്​ നല്ല കാഴ്​ചയുമല്ല . ഓരോ...

ഗോവണി പടികളും ചില കണക്കുകളും.

ഗോവണി പടികളും ചില കണക്കുകളും.വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട ഭാഗം തന്നെയാണ് സ്റ്റെയർകേസ് നിർമ്മാണം. കൃത്യമായ അളവിലും, ആകൃതിയിലും അവ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കണക്കുകൾ തെറ്റുമെന്ന് മാത്രമല്ല അടിതെറ്റി താഴെ വീഴാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പണ്ട് കാലത്തെ ഓട് വീടുകളിൽ...

പടിക്കെട്ട് ഒരുക്കുമ്പോൾ ഓർക്കാം ഇവയെല്ലാം

ഒരു വീടിന്റെ പ്രധാനപെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് സ്റ്റെയർ. ഇന്റീരിയർ ഭംഗി നിർണയിക്കുന്നതിലും യൂട്ടിലിറ്റിയിലും സ്റ്റെയർനു നിർണായക പങ്കുണ്ട്.സ്റ്റെയർ ഒരുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ… Stair Ratio (സ്റ്റെയർ അനുപാതം)- സ്റ്റെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ Ergonomics ( വ്യക്തികളുടേയും പ്രവര്‍ത്തനപരിതഃസ്ഥിതികളുടേയും പഠനം) സുരക്ഷ കാരണങ്ങളാലും...

ചെറിയ വീടുകൾക്ക് യോജിച്ച മനോഹരമായ 9 സ്റ്റെയർകെയ്സ് മോഡലുകൾ

image courtesy : the constructor കൃത്യമായി ഡിസൈനും ഡെക്കറേറ്റും ചെയ്താൽ രണ്ടു നിലകളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്നതിനേക്കാളുപരി ഒരു വീടിന്റെ പ്രധാനവും മനോഹരവുമായ അലങ്കാരം ആക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ് സ്റ്റെയർകെയ്സുകൾ.  ഇരുനില വീടുകൾക്ക് ഇണങ്ങുന്ന ധാരാളം സ്റ്റെയർകെയ്സ് മോഡലുകൾ ഇപ്പോൾ...