വീടിനൊരു ഓപ്പൺ ടെറസ് നൽകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

ഇന്ന് മിക്ക വീടുകളിലും വളരെയധികം ട്രെൻഡ് ആയി മാറി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഓപ്പൺ ടെറസുകൾ. എന്നാൽ ഒരു ഓപ്പൺ ടെറസ് സെറ്റ് ചെയ്തു നൽകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവയിൽ വരുന്ന വീഴ്ചകൾ പിന്നീട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കും. ഒരു ഓപ്പൺ...

വീടിനകത്ത് പ്രകാശം നിറയ്ക്കാൻ പരീക്ഷിക്കാം ഈ വഴികൾ .

പലപ്പോഴും വലിയ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് വീട്ടിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വായുവും വെളിച്ചവും ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത്. വീടിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് വായു സഞ്ചാരവും, പ്രകാശവും ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് പ്രകാശത്തിനുണ്ട്. അതും...

മരുഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല, നഗരത്തിനു നടുവിലും ഉണ്ടാവും “മരുപ്പച്ച”

"CONTEMPORARY OASIS" പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുള്ള വെളിച്ചം കൊണ്ട് തന്നെ മിന്നിത്തിളങ്ങാൻ പാകത്തിന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പണിതുയർത്തിയ മനോഹരമായ വീടാണ് കണ്ടംപററി ഒയാസിസ് നിലം മുതൽ സീലിംഗ് വരെയുള്ള ഗ്ലാസ് ചുവരുകളാണ്  ഇതിനായി ഉപയിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാന എലമെന്റ്. ഇതിലൂടെ സദാ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന സ്വാഭാവിക...