ഫാൾസ് സീലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി.

ഫാൾസ് സീലിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായി.ഇന്ന് മിക്ക വീടുകളുടെയും ഇന്റീരിയറിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച ഒന്നാണ് ഫാൾസ് സീലിംഗ്. വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലും ആകൃതിയിലും പല മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഫാൾസ് സീലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പഴയകാല വീടുകളിൽ മച്ച് നിർമ്മിച്ചിരുന്നതിന് പകരമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയായി ഇതിനെ...

സീലിംഗ് ഫാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് പണി കിട്ടും.

എല്ലാ വീടുകളിലും ഒഴിച്ച് കൂടാനാവാത്ത ഒരു ഉപകരണമായി സീലിങ് ഫാനുകൾ മാറി കഴിഞ്ഞു. വവ്യത്യസ്ത ഡിസൈനിലും, കളറിലും, രീതികളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന സീലിംഗ് ഫാനുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് ഫാനുകളെ പറ്റി ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ എന്നതായിരിക്കും. എന്നാൽ...

സീലിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ഭംഗി നൽകാനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം വുഡൻ ജിപ്സം സീലിംഗ്.

സീലിംഗ് വർക്കുകൾ ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം വീടു നിർമ്മാണത്തിൽ വളരെയധികം കൂടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മിഴിവേകുന്നതിൽ സീലിംഗ് വർക്കുകൾ ക്കുള്ള പ്രാധാന്യം അത്ര ചെറുതല്ല. സാധാരണയായി ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിങ് വർക്കുകൾ ചെയ്താണ് സീലിംഗ് ഭംഗി യാക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും...

മുറി ഒരുക്കാൻ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ജിപ്സം സീലിംഗ് ഡിസൈനുകൾ.

image courtesy : Pinterest വെളുത്തതും, പരന്നതും, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അലങ്കാര വേലകളും ഇല്ലാത്ത സീലിംങ്ങുകൾ എത്രയോ പഴഞ്ചൻ ആയിരിക്കുന്നു. വീടിന്റെ സീലിംഗ് രൂപകൽപ്പനയിലും ഡെക്കറേഷനിലും സമൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫാൾസ് / ജിപ്സം സീലിംങ്ങുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡ്....

അതിഗംഭീരമായ 7 സീലിംഗ് ഡിസൈൻ ആശയങ്ങൾ

image courtesy : Flicker നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ രൂപത്തെയും, ഭാവത്തെയും, ഭംഗിയേയും അടിമുടി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള അലങ്കാരമാണ് സീലിംഗ് രൂപകല്പനയും ഡിസൈനിങ്ങും. വിരസവും പരന്നതുമായ വെളുത്ത സീലിംങ്ങുകളിൽ വെറും ഒരു ഫാൻ മാത്രം തൂക്കി അലങ്കരിച്ചിരുന്ന കാലമൊക്കെ എന്നേ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വീടിനും...