സോയിൽ ഇന്റർലോക്ക് കട്ട – കൂടുതൽ അറിയാം

വീട് നിർമ്മാണത്തിലെ പുത്തൻ ട്രെൻഡ് ആയ സോയിൽ ഇന്റർലോക്ക് കട്ട കൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്നുവരാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നമ്മുടെ വീട് പണി തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്നേ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വീടിനു എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ, ദോഷങ്ങൾ, വില, മറ്റെല്ലാകാര്യങ്ങളും...

AAC കട്ട ഇത്ര കിടിലം ആയിരുന്നോ!

AAC ബ്ലോക്ക് AAC ബ്ലോക്കിന്റെ ഫുൾ ഫോം Autoclaved Aerated Concreate ബ്ലോക്ക് എന്നാണ്.ഇതൊരു light weight foam കോണ്ക്രീറ്റ് ആണ്. ഇത് porous അതായത് സുഷിരങ്ങൾ ഉള്ളതും, non-toxic, reusable renewable, recyclable ഒക്കെ ആണ്. AAC ആദ്യം ആയിട്ട്...

വീട് നിർമിക്കാൻ ഇഷ്ടികയോ അതോ വെട്ട്കല്ലോ; തിരഞ്ഞെടുക്കാം

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാദാരണ രണ്ടുരീതിയിൽ ആണ് ഭിത്തികൾ കെട്ടാറുള്ളത്…ഒന്ന് ഇഷ്ടിക, മറ്റൊന്ന് വെട്ടുകല്ല്. ഇഷ്ടിക ഇഷ്ടിക തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഉറപ്പും ബലവും നോക്കുക. അതിനായി അഞ്ചോ, പത്തോ പീസ് കല്ലുകൾ എടുത്തു മൂന്ന്, നാല് ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽമോശം ഇഷ്ടികകൾ...

ഇഷ്ടികയോ സിമന്റ് കട്ടയോ? ഏതാണു നിങ്ങളുടെ വീടിന് ഉചിതം.

സ്വന്തമായ വീട് എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി നേരിടുന്ന ആദ്യത്തെ വെല്ലുവിളിയാണ് വീടുനിർമാണ സാമഗ്രികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നത്. ഇതിൽത്തന്നെ ഇഷ്ടിക വേണോ സിമന്റ്കട്ട വേണോ എന്ന ചോദ്യം ഏറെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. പണ്ടുകാലത്ത് വീടു വയ്ക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമായും...