സോയിൽ ഇന്റർലോക്ക് കട്ട – കൂടുതൽ അറിയാം

വീട് നിർമ്മാണത്തിലെ പുത്തൻ ട്രെൻഡ് ആയ സോയിൽ ഇന്റർലോക്ക് കട്ട കൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്നുവരാറുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നമ്മുടെ വീട് പണി തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്നേ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ വീടിനു എന്ത് മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ, ദോഷങ്ങൾ, വില, മറ്റെല്ലാകാര്യങ്ങളും...

വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ നിർമിക്കാൻ പഠിക്കാം

വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ സ്ഥല കുറവുള്ള ചെടികളെയും, പൂവിനെയും, പച്ചപ്പിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മികച്ച ഒരു പരിഹാരമാർഗമാണ് വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡൻ വീടിനകത്തും പുറത്തും മതിലുകളിലും അടുക്കളയിലും ടോയ്‌ലറ്റിലും എവിടെ വേണമെകിലും ഈ വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ കുരുക്കാൻ കഴിയും എന്നതാണ് ഇവയുടെ വലിയ പ്രത്യേകത. സ്വന്തമായി...

2022 ൽ ഏറ്റവും ആവശ്യക്കാരുള്ള ചെടികൾ

പൂന്തോട്ടം ഇല്ലാത്ത വീട് ഇന്ന് കുറവാണ്.എല്ലാവരും ചെടികൾ തിരക്കി നടക്കുകയാണ്.2022 ൽ ഏറ്റവും ആവശ്യക്കാരുള്ള ചെടികൾ പരിചയപ്പെടാം എത്ര വലുതായാലും ചെറുതായാലും വീടിന് മുമ്പിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലോ ഒരു ചെടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു പൂന്തോട്ടമോ ഒരുക്കാതെ ഒരു വീട് പൂർണ്ണമായി...