റെഡിമെയ്ഡ് ബോർഡുകൾ വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ.

റെഡിമെയ്ഡ് ബോർഡുകൾ വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ.നിർമ്മാണ മേഖലയിലെ ഉയർന്ന വില കയറ്റം പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിമന്റ്,മണൽ, കമ്പി കട്ട എന്നിവയുടെ ഉയർന്ന വില സാധാരണക്കാരുടെ വീട് എന്ന സ്വപ്നത്തെയാണ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ സമയത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള...

ഫർണിച്ചറുകളിലെ താരം സ്റ്റീൽ.

ഫർണിച്ചറുകളിലെ താരം സ്റ്റീൽ.പണ്ടു കാലം തൊട്ടു തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീടുകളിൽ ഫർണിച്ചർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പ്രധാനമായും തടി ഉൽപന്നങ്ങളാണ്. തടി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന കട്ടിളകൾ, ജനാലകൾ, അലമാരകൾ,സോഫകൾ എന്നിങ്ങനെ നീണ്ട നിര തന്നെയുണ്ട്. കൂടുതൽ കാലം ഈട് നിൽക്കുകയും കാഴ്ചയിൽ...

വീടിന് കോർടിയാഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ.

വീടിന് കോർടിയാഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ.പഴയകാല വീടുകളിൽ നടുത്തളങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത് വീടിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വായുവും വെളിച്ചവും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് അവ വീടിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിസൈനിന്റെ ഭാഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം ഒന്നുതന്നെയാണ്. വെന്റിലേഷൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത വീടുകളിൽ ഒരു കോർട്ടിയാഡ്...

മോഡുലാർ കിച്ചൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ.

മോഡുലാർ കിച്ചൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ.പഴയ രീതിയിലുള്ള കിച്ചൻ ഡിസൈനുകളെയെല്ലാം മാറ്റി മറിച്ചു കൊണ്ട് മോഡുലാർ കിച്ചണുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകളിലും രൂപങ്ങളിലും ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന മോഡുലാർ കിച്ചൻ ശരിയായ രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായി...

ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിലെ അബദ്ധങ്ങൾ.

ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിലെ അബദ്ധങ്ങൾ.ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ രീതികൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ഇപ്പോൾ വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു. അതിന് ആവശ്യമായ മെറ്റീരിയലുകൾ, ചെയ്തു നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വർധിച്ചതോടെയാണ് പുതിയതായി വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു...

AAC ബ്ലോക്കുകൾ വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ.

AAC ബ്ലോക്കുകൾ വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ.വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന നിരവധി മെറ്റീരിയലുകൾ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. പണ്ട് കാലത്ത് പ്രധാനമായും ഭിത്തികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ചെങ്കല്ല്,ഇഷ്ടിക പോലുള്ള മെറ്റീരിയലുകളാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇവയുടെ ലഭ്യത കുറവും വിലയിലുള്ള വർദ്ധനവും ആളുകളെ കോൺക്രീറ്റിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന AAC കട്ടകൾ...

വുഡൻ ജിപ്സം സീലിംഗ് അലങ്കാരങ്ങൾ.

വുഡൻ ജിപ്സം സീലിംഗ് അലങ്കാരങ്ങൾ.മുൻ കാലങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സീലിംഗ് വർക്കുകൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ വർദ്ധിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഭംഗിയേകാനായി വ്യത്യസ്ത സീലിംഗ് മെറ്റീരിയലുകൾ ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇവയിൽ ജിപ്സം പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പോലുള്ള മെറ്റീരിയലുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ...