വീട്ടിൽ ബൊഗൈന്‍ വില്ല വളർത്താൻ അറിയണ്ടതെല്ലാം

വേനല്‍മാസങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൂക്കള്‍ ഇടുന്ന ചെടിയാണ്‌ ബൊഗൈന്‍ വില്ല. പലരുടെയും വീട്ടിൽ ഇതിന്‍റെ നിരവധി കളറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ചിലരെങ്കിലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്‌ ബോഗൈന്‍വില്ലയില്‍ അധികം പൂക്കള്‍ പിടിക്കുന്നില്ല എന്നത്‌.ചെറിയൊരു ശ്രദ്ധകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇലകൾ കാണാത്ത വിധത്തില്‍ നമ്മുടെ ബോഗൈന്‍വില്ലയില്‍...

2022 ൽ ഏറ്റവും ആവശ്യക്കാരുള്ള ചെടികൾ

പൂന്തോട്ടം ഇല്ലാത്ത വീട് ഇന്ന് കുറവാണ്.എല്ലാവരും ചെടികൾ തിരക്കി നടക്കുകയാണ്.2022 ൽ ഏറ്റവും ആവശ്യക്കാരുള്ള ചെടികൾ പരിചയപ്പെടാം എത്ര വലുതായാലും ചെറുതായാലും വീടിന് മുമ്പിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലോ ഒരു ചെടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു പൂന്തോട്ടമോ ഒരുക്കാതെ ഒരു വീട് പൂർണ്ണമായി...