ബാല്‍ക്കണി സിറ്റ്-ഔട്ടാക്കി മാറ്റാനുള്ള ട്രിക്‌സ്

വീടുകളിലേയും ഫ്ലാറ്റുകളിലേയും ബാല്‍ക്കണികളുടെ വലുപ്പ വ്യത്യാസം പലപ്പോഴും നല്ലൊരു സിറ്റ് ഔട്ട് ബാല്‍ക്കണി യില്‍ ഒരുക്കാന്‍ പറ്റാത്തതിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ ചെറിയ സ്ഥലം കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്താല്‍ ഈ പ്രതിസന്ധി സിംപിൾ ആയി മറികടക്കാവുന്നതേയുള്ളു. വൈകിട്ടൊന്നിരുന്ന് ചായ കുടിക്കാനും, കുട്ടികളോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും...

ബാൽക്കണിയിൽ പരീക്ഷിക്കാം കുറച്ച് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി.

ബാൽക്കണിയിൽ പരീക്ഷിക്കാം കുറച്ച് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി.വീടുകളിൽ ബാൽക്കണിക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം സ്ഥല പരിമിതി പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള ഫ്ലാറ്റുകളിലാണ്‌ ലഭിക്കുന്നത്. വീടിനോട് ചേർന്ന് കുറച്ചെങ്കിലും മുറ്റമുള്ളവർക്ക് അവിടെ ഗാർഡൻ, ലോൺ ഏരിയ എന്നിവ സെറ്റ് ചെയ്ത് നൽകാനായി സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇത്തരം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളിൽ...

മനോഹരമായ ഒരു ബാൽക്കണി എങ്ങനെ ഒരുക്കാം.

image courtesy : wallpaper flare എത്ര ചെറുതായാലും വലുതായാലും ശരി വീട്ടിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആകർഷകമായ ഭാഗം തന്നെയാണ് ബാൽക്കണികൾ.സിറ്റികൾ വലുതാകുകയും, സ്ഥലം കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ...