സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ അടിഭാഗം അടിപൊളിയാക്കാം

നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ താഴെയുള്ള സ്ഥലം വെറുതെ കിടക്കുകയാണോ ?സ്റ്റെയറിന് താഴെയുള്ള ഭാഗം ആകർഷണീയമാക്കാനുള്ള ഡിസൈൻ ഐഡിയകൾ ഇതാ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതോ വീടിന്റെ വലിപ്പമോ ചെറുപ്പമോ അല്ല പ്രധാനകാര്യം അകത്തളത്തിൽ സ്ഥലം പാഴായി കിടക്കുന്നത്​ നല്ല കാഴ്​ചയുമല്ല . ഓരോ...

പടിക്കെട്ട് ഒരുക്കുമ്പോൾ ഓർക്കാം ഇവയെല്ലാം

ഒരു വീടിന്റെ പ്രധാനപെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് സ്റ്റെയർ. ഇന്റീരിയർ ഭംഗി നിർണയിക്കുന്നതിലും യൂട്ടിലിറ്റിയിലും സ്റ്റെയർനു നിർണായക പങ്കുണ്ട്.സ്റ്റെയർ ഒരുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ… Stair Ratio (സ്റ്റെയർ അനുപാതം)- സ്റ്റെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ Ergonomics ( വ്യക്തികളുടേയും പ്രവര്‍ത്തനപരിതഃസ്ഥിതികളുടേയും പഠനം) സുരക്ഷ കാരണങ്ങളാലും...

സ്റ്റെയർകേസ്സിന്റെ താഴ്ഭാഗം മനോഹരമാക്കാനുള്ള ആശയങ്ങൾ

ഒട്ടുമിക്ക വീടുകളിലും ഒഴിഞ്ഞ് വെറുതെ കിടക്കുന്ന ഇടമാണ് സ്റ്റെയർകേസ്സിന്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം .മിക്കയിടത്തും പഴയ ന്യൂസ് പേപ്പർ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇൻവെർട്ടർ വെക്കാനും മാത്രമായിരിക്കും ഇവിടം ഉപയോഗിക്കുക . ചില പ്രത്യേക മോഡലുകളിലുള്ള സ്റ്റെയറുകളുടെ താഴെയുള്ള ഭാഗം ഒരു തരത്തിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത...