കോവിഡ്‌ കാലത്ത് ഭക്ഷണ പാക്കറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മാർഗ്ഗരേഖ

ഫുഡ് സേഫ്റ്റി (food safety) ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (FSSAI) കോവിഡ്‌  കാലത്ത്, പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പാക്കറ്റ് ഫുഡുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ  ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം: പുറത്തു നിന്നും വാങ്ങി വരുന്ന...

കോവിഡ പ്രതിരോധം: പുറത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും എങ്ങനെ അണുവിമുക്തമാക്കാം??

കോവിഡും (Covid 19) അതിൻറെ വകഭേദങ്ങളും പുതിയ കാല രോഗങ്ങളും പരക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് അണുബാധ, അണുനശീകരണം, അണുവിമുക്തമാക്കുക തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് അ അപരിചിതം അല്ലാതായിരിക്കുന്നു. പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ വൈറസ് നിലനിൽക്കുകയില്ല എങ്കിലും, പാചകം ചെയ്യാത്ത, കടകളിൽ...