ഭിത്തിയിലെ പെയിൻ്റ് ഇളകി വരുന്നുണ്ടോ? Part 1

ഭിത്തിയുടെ പുറത്തെ തേപ്പിൽ ചെറുതും വലുതുമായ ക്രാക്കുകൾ ഉണ്ടാവുകയും. മഴക്കാലത്തു ഈ ക്രാക്കുകളിലൂടെ വെള്ളം ഭിത്തിക്കു അകത്തു കട്ടയിൽ സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട് ഈ വെള്ളം കട്ടയെ കുതിർക്കുന്നു തുടർന്ന് പ്ലാസ്റ്ററിൽ നിന്നും പെയിന്റിനെ അല്പാല്പം ആയി ഇളക്കും. കുമിള പോലെയാകും...

പഴയ വീട് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിലെ വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

പഴയ കെട്ടിടങ്ങളോട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേക ആകർഷണം തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ? അതിൽ തന്നെ പരമ്പരാഗത ഡിസൈൻ സവിശേഷതകൾ ഉള്ള, ഉയരമുള്ള തടിയിൽ നിർമ്മിച്ച മേൽത്തട്ട്, നല്ല സ്ഥലസൗകര്യം, വിശാലത എന്നിവയോടു കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടം കൂടും. ഇത്തരം ഒന്ന് വാങ്ങി പുതുക്കിപ്പണിയുന്നത് എല്ലായ്‌പ്പോഴും...

നിങ്ങളുടെ പഴയ വീട് എങ്ങനെ ആധുനികവും ആകർഷകവും ആയി നവീകരിക്കാം

ഈ കാലത്തെ നിർമ്മാണവും ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങും ഉപയോഗിച്ച് പഴയ വീടിന്റെ ആ പ്രൗഢിയും ഐശ്വര്യവും നിറയുന്ന ഒന്നു സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പഴയ ഓർമ്മകളും പൂർവികരുടെ ശേഷവും മറ്റും അവശേഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ പഴയ വീടുകൾ പൊളിച്ചു കളയുന്നതും അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം...