വീടിന്റെ പരിപാലനം – അറിയാം Decluttering

ഒരു വീട് വെയ്ക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന അതെ ഉത്സാഹം തന്നെ അതിന്റെ പരിപാലനത്തിനും വേണം. അറ്റകുറ്റപണികൾ അല്ല ഉദ്ദേശം . Decluttering , അഥവാ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളുടെ ഉന്മൂലനം. ഇതിലേക്ക് കടക്കും മുന്നേ ഒരു പരീക്ഷണം നടത്താം. വീടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തു (കാണുന്ന...

ചാലക്കുടിയിൽ ഉണ്ട് ഒരു യൂറോപ്യൻ വീട്

ഈ വീട് നിർമ്മിച്ച രാജീവ് ചാലക്കുടി പോട്ട സ്വദേശിയാണ് . ഒരു മ്യൂസിക് ഷോയ്ക്കായി നടത്തിയ യൂറോപ്യൻ പര്യടനമാണ് രാജീവിന്റെ ഭവനസങ്കൽപങ്ങളെ അകെ മാറ്റിമറിച്ചത്. ആദ്യ കാഴ്ചയിൽതന്നെ രാജീവ് അവിടുള്ള കൊളോണിയൽ വീടുകളുടെ കടുത്ത ആരാധകനായി മാറി. വള്ളിച്ചെടികൾ പടർന്നു പൂവിട്ടു...

മണിയോത്ത് വില്ല – അരനൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുള്ള മുസ്ലിം തറവാട് പുനർനിർമ്മാണം

അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ പഴക്കമുള്ള മുസ്ലിം തറവാട് കാണാം കേരളീയ വാസ്തുശില്പ നൈപുണ്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളായി നിരവധി തറവാടുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും തലയുയർത്തി നിൽപ്പുണ്ട്. നിരവധി സിനിമകളിലൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രതിഷ്ഠ നേടിയ എത്രയോ തറവാടുകളുണ്ട്. എത്ര നവീന നിർമാണസാങ്കേതികവിദ്യകൾ വന്നാലും മലയാളികൾക്ക് പരമ്പരാഗത...