ട്രസ്​ വർക്ക്​ മേൽക്കൂര – അറിഞ്ഞ് ചെയ്യിതൽ പ്രയോജനം ഏറെ

ഭംഗിക്കും ചോർച്ചക്കും പോരാത്തതിന് വീടിന്റെ ആയുസ്സിനും നൂറു ശതമാനം പ്രയോജനം നൽകുന്നതാണ് ട്രസ്​ വർക്ക്​ ചെയ്​ത മേൽക്കൂര . സ്​റ്റീൽ ​െഫ്രയിം നൽകി അതിനുമേൽ ഷീറ്റോ ഒാടോ ഇട്ട്​ മേൽക്കൂര ഒരുക്കുന്നതിനെയാണ് പൊതുവെ ​ ട്രസ്​ വർക്ക്​ ​റൂഫ്​ എന്ന്​ പറയുന്നത്​....