വീട് സ്മാർട്ട് ആക്കാനുള്ള വീട് ഉപകരണങ്ങൾ – സ്മാർട് ഹോം  

ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വീട്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് സ്മാർട് ഹോം ടെക്‌നോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഏറെ ചിലവേറിയ ഒരു ലക്ഷ്വറി ഐറ്റം മാത്രമായി കണക്കാക്കിയിരുന്ന ഇത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വീട്ടുടമകൾക്കിടയിൽ വേഗം...

വീട് മോഡേൺ ആക്കുന്ന 4 സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ

സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ജീവിതം എളുപ്പത്തിലാക്കാനായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവ ആണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെയധികം ഉപകരണങ്ങൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായതിനാൽ ഏതു തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നത് ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന, ഏറ്റവും പുതിയ നാല് സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഇതാ. 1 .വോയിസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് അസിസ്റ്റുകൾ. image courtesy...