വീട് മോഡേൺ ആക്കുന്ന 4 സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ

സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ജീവിതം എളുപ്പത്തിലാക്കാനായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവ ആണെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെയധികം ഉപകരണങ്ങൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായതിനാൽ ഏതു തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നത് ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ജീവിതശൈലിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന, ഏറ്റവും പുതിയ നാല് സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ ഇതാ. 1 .വോയിസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് അസിസ്റ്റുകൾ. image courtesy...

വീട്ടിലെ ടൈൽസ് എന്നും പുതിയത് പോലെ തിളങ്ങാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി!!!!

സാധാരണ ഫ്ലോറിങ് മെറ്റീരിയൽസ് പലതിനെക്കാളും മെയിന്റനൻസ് എളുപ്പമാണ് ടൈൽസ്, മാർബിൾ ഗ്രാനൈറ് എന്നിവ. എന്നാൽ ഇവയുടെ തിളക്കം അതേപോലെ കൂടുതൽ നാൾ നിലനിർത്താൻ ചില പൊടിക്കൈകൾ പറയാം. ക്ലീനിംഗ് സമയത്തു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവ: Vitrified tiled later floor ആദ്യം Ceramic/vitrified tiles...

ഇന്ത്യൻ ഫ്ലോറുകൾക്ക് ഏറ്റവും ചേരുന്ന 5 ടൈലുകൾ ഇവയാണ്.

Tile patternAbstract vector created by macrovector - www.freepik.com ഇന്ന് ഫ്ലോർ ടൈൽസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകമാണ്. ഏറെ നാൾ ഈട് നിൽക്കുന്ന, എളുപ്പത്തിൽ install ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന, അതിലും എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ടൈൽസിനാണ് ഡിമാൻഡ്. മാർബിൾ,...

ഇന്ത്യൻ വീടിനുള്ളിൽ വളർത്താൻ അനുയോജ്യമായ 5 ചെടികൾ

image courtesy : houselogic വീടിനുള്ളിൽ ചെടികൾ വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത് കാഴ്ചക്ക് കുളിർമ്മ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിനു മാത്രമുള്ളതല്ല അസാധാരണമായ വായു ശുദ്ധീകരണ ശേഷി ഈ സസ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വീട്ടിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും ശുദ്ധമായ വായു നിറയുന്നതിന് ഈ ചെടികൾ കാരണമാകും. നന്നായി...