ലക്കേർഡ് ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് മോഡുലാർ കിച്ചൻ ഒരുക്കാം

നമുക്ക് നമ്മുടെ മോഡുലാർ കിച്ചൻ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. ആ സൗന്ദര്യവും തിളക്കവും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഒരു മെയിന്റനൻസും പൊളിഷിങ്ങും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പാനൽ ഗ്യാപ്പുകൾ ഒരു ഫാക്റ്ററി ഫിനിഷ് പോലെ യൂണിഫോം ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ,...

വീട് നിർമ്മാണത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഗ്ലാസ് കൾ

ചുണ്ണാമ്പുകല്ല്, സോഡ-ആഷ്, മണൽ തുടങ്ങിയവയുടെ മിശ്രിതത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് കെട്ടിടനിർമ്മാണത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു നിർമാണ സാമഗ്രി തന്നെ.ഒരു വീടിന്റെ പുറംഭാഗങ്ങൾക്കും ഇന്റീരിയറുകൾക്കും അലങ്കാരത്തേക്കാൾ ഉപരി അത്യാവശ്യമായ ഒന്നാണ് ഗ്ലാസുകൾ. ഉൽ‌പാദന സമയത്ത് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡുകളും മറ്റ് രാസവസ്തുക്കളും ചേർത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്താണ്...