മുറി ഒരുക്കാൻ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ജിപ്സം സീലിംഗ് ഡിസൈനുകൾ.

image courtesy : Pinterest വെളുത്തതും, പരന്നതും, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അലങ്കാര വേലകളും ഇല്ലാത്ത സീലിംങ്ങുകൾ എത്രയോ പഴഞ്ചൻ ആയിരിക്കുന്നു. വീടിന്റെ സീലിംഗ് രൂപകൽപ്പനയിലും ഡെക്കറേഷനിലും സമൂലമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഫാൾസ് / ജിപ്സം സീലിംങ്ങുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡ്....

അതിഗംഭീരമായ 7 സീലിംഗ് ഡിസൈൻ ആശയങ്ങൾ

image courtesy : Flicker നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ രൂപത്തെയും, ഭാവത്തെയും, ഭംഗിയേയും അടിമുടി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള അലങ്കാരമാണ് സീലിംഗ് രൂപകല്പനയും ഡിസൈനിങ്ങും. വിരസവും പരന്നതുമായ വെളുത്ത സീലിംങ്ങുകളിൽ വെറും ഒരു ഫാൻ മാത്രം തൂക്കി അലങ്കരിച്ചിരുന്ന കാലമൊക്കെ എന്നേ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വീടിനും...