കൊല്ലം ജില്ലയിൽ പുനലൂർ എന്ന സ്ഥലത്തു നിർമിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വീടിന്റെ വാക്തറൂഅനിമഷൻ ആണ് വിഡിയോയിൽ. 15 സെന്റിൽ 3 ബെഡ് റൂം അറ്റാച്ചഡ് ടോയ്‌ലെറ്റും ലിവിങ്, ഡൈനിങ്ങ്, കിച്ചൻ, കോമൺ ടോയ്‌ലറ്റ് , ബാൽക്കണി, ലോൻജ് , സിറ്റ് ഔട്ട്, നടുമുറ്റം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് 1775 സ്‌ക്വർഫീറ്റിൽ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
likes
2
comments
0

More like this

No more pages to load

No more pages to load

Come and join the community

Download the App Now!
Get it on Google Play