🏠മനോഹരമായ വീട് പണിയാം ചുരുങ്ങിയ ചിലവിലും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിലും...🏠 OUR SERVICES *Renovation *Commercial *Industrial *Residential work *Landscape, well *Structure work കണ്ണൂരിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ എവിടെയും ഞങ്ങളുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ്.High quality material ഉപയോഗിച്ചും വളരെ മിതമായ നിരക്കിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നു. Square Feet Packages *1500 Budget Package *1650 Normal Package *1900 Premium Package *1950 TATA Steel Package *2400 Luxury Package മനോഹരമായ Elevation ലുടെ വീട് നിർമ്മിക്കണോ? ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് കൂടെ https://wa.me/7306950091 LEEHA BUILDERS Office Kannur
likes
744
comments
6

Comments

linta predeep
linta predeep

Home Owner | Kannur, Kerala

നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് വീട് വെച്ചതിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടൊ

ZERO ARCH  STUDIO
ZERO ARCH STUDIO

Architect | Thiruvananthapuram, Kerala

Aluminium fabrication kitchen, wardrobes, modular kitchen, kabod work, aluminium windows, പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി മിതമായ നിരക്കിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇതിനോടകം 75 ഓളം വർക്കുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു തീർത്ത് കൊട്ടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മോഡെൽ 3d design ലൂടെ confirm ആക്കി അതിൽ നിങ്ങൾ സംത്രിപ്തരാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം വർക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മറ്റു സേവനങ്ങൾ ജിപ്സം സീലിംഗ്, ടി.വി യൂണിറ്റ് using high quality materials contact :790.7994506

Sukumar mandal
Sukumar mandal

Home Owner | Alappuzha, Kerala

labour and manpower supplies agar kisi Ko labour ki jarurat hoga to call Karen 81673.49340

Amritha  nair
Amritha nair

Home Owner | Kottayam, Kerala

തവണവ്യവസ്ഥയിൽ വീടെന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഒരു സുവർണ്ണാവസരം.അതും 1 രൂപ പോലും പലിശയില്ലാതെ.... https://www.facebook.com/profile.php?id=100084350851671 WhatsApp:-9xxxxxxxxxx2

Ajun Rajendran
Ajun Rajendran

Fabrication & Welding | Alappuzha, Kerala

e veedu evdaya place

Design World Interiors
Design World Interiors

Architect | Kozhikode, Kerala

ജിപ്സം സീലിംഗ് Modular kitchen, മറ്റ് ഇൻറീരിയർ വർക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വത്തോട് കൂടി പൂർത്തീകരിച്ചു നൽകുന്നു Please visit our site or catalogue for more information. https://wa.me/c/917510311686 https://m.facebook.com/groups/1872951242976508/permalink/3139149959689957/

More like this

No more pages to load

No more pages to load

Come and join the community

Download the App Now!
Get it on Google Play