പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോട് പൊരുതി സ്വന്തം ജീവിത വിജയത്തിന്നായി കഠിനശ്രമം നടത്തി മനസ്സിൽ ഒരായിരം സ്നേഹ സ്പർശവും...മിഴികളിൽ ഒരായിരം പ്രതീക്ഷകളുമായി മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് പറന്നുയരുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷകൾ മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ന് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഞാൻ അവന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരി കണ്ടു ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വപ്നം പൂവണിഞ്ഞ നിമിഷ അള്ളാഹു പുതിയ ഭവനത്തിൽ സന്തോഷം ന്നിലൻനിർത്തട്ടെ 🤲
likes
103
comments
1

Comments

uba is p
uba is p

Home Owner | Wayanad, Kerala

👍👍👍

More like this

No more pages to load

No more pages to load

Come and join the community

Download the App Now!
Get it on Google Play