ഷിജു  shiju Pm
25
Followers
25
Posts
19
Following

ഷിജു shiju Pm

profession icon   Flooring · 15 Years map iconErnakulam, Kerala

Services Provided

ഗ്രാനൈറ്റ് മാർബിൾ ടൈൽസ് ഫ്ലോറിങ് വർക്കുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്

about me iconAbout

ഗ്രാനൈറ്റ് മാർബിൾ ടൈൽസ് ഫ്ലോറിങ് വർക്കുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്

workplace iconCompany

Self-Employed

address iconAddress

Eranakulam kothamangalam

Pincode

686693

languages iconLanguages I Speak

Malayalam

ഷിജു  shiju Pm
ഷിജു shiju Pm

Flooring | Ernakulam, Kerala

ടൈല് ഒട്ടിക്കുന്ന ഗം ഹോൾസെയിൽ ഡീലർമാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെടുക 9605391777