രാജേഷ് രവീന്ദ്രൻ
2
Followers
6
Posts
0
Following

രാജേഷ് രവീന്ദ്രൻ

profession icon   Fabrication & Welding · 5 Years map iconKottayam, Kerala

Services Provided

എല്ലാ വിധ വെൽഡിങ്ങ് വർക്കുകളും നരീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും

about me iconAbout

എല്ലാ വിധ വെൽഡിങ്ങ് വർക്കുകളും നരീതിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കും

workplace iconCompany

Self-Employed

address iconAddress

-

Pincode

686041

languages iconLanguages I Speak

English