ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാശുണ്ടാങ്കൻ, ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശുണ്ടാക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്വപ്നവീട് നിരമിക്കുന്നത്, എന്റെ വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നും ഈ ചിന്ത മനസിൽ വെച്ച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും വർക്ക്‌ പുരോഗമിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടു കൂടുതൽ ഉത്തവാദിത്ത്വത്തിൽ സ്വന്തം വീടുപോലെ കരുതി വർക്ക്‌ ഏറ്റെടുത്ത് കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു..... എല്ലാവരുടെയും സ്വപ്നം യാഥാർഥ്യമാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.... ph:9633595554
likes
9
comments
3

Comments

HOME DECOR Alathur
HOME DECOR Alathur

Contractor | Palakkad, Kerala

hi sir

Chandru N
Chandru N

Home Owner | Palakkad, Kerala

chittur aanu sthalam, 500sqft kanum

Chandru N
Chandru N

Home Owner | Palakkad, Kerala

rate enganaya ???

More like this

No more pages to load

No more pages to load

Come and join the community

Download the App Now!
Get it on Google Play