Jithin Jose

Jithin Jose

Architect | Ernakulam, Kerala

ഇതുപോലെ വീട് 🏡 പണിയുംമുൻപേ നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നഭവനം🎁 രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പ്ലാൻ 🎀 വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് 🤩🤩🤩ചെയ്യൂ. ▪️Client : Ben (KHDC-175) ▪️Place : Kothattukulam ▪️Distrct : Ernakulam ▪️Area : 2346 sqft ▪️Rooms : 4 (in BHK) ▪️Land required to build : 4 (in cent) Specifications🏠🏠 Ground Floor =1776 (in sqft) Sitout , Living, Dining room, Family living, kitchen, work area, bedrooms,common toilet *First floor = 570 (in sqft) Bedroom,Toilet,Living room,Balcony 13 m ഫ്രണ്ട് വീതിയും, 16 m ക്ക് നീളവുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാവുന്ന വീടാണിത്.🏘 🤗നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചു specifications ലിസ്റ്റ് ..ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ..കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിൽ PLAN, 3D EXTERIOR, 3D INTERIOR ഡിസൈനുകളും വീട് നിർമിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം.🤝 Join Whatsapp group: https://chat.whatsapp.com/DVBPNXn5wuG9rTdYpQ3JtQ 8⃣9⃣2⃣1⃣0⃣1⃣6⃣0⃣2⃣9⃣ CHAT : https://wa.me/918921016029 TELEGRAM : https://t.me/keralahomesdesign #keralahomes #interiordesign
likes
1
comments
0

More like this

🙂പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്‌ലി നിരക്കിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള 🏡 3D Exterior ഡിസൈനുകൾക്കായി ബന്ധപ്പെടുക🏠

▪️Client : Ansal (KHDC-186)
▪️Distrct : Palakkad
▪️Area : 2100 sqft
▪️Rooms : 3 (in BHK)
▪️Land required to build : 3 (in cent)

Specifications🏠🏠
Ground Floor =1300 (in sqft)
Sitout , Living, Dining room, Family living, kitchen, work area, bedrooms,common toilet
*First floor = 800 (in sqft)
 Bedroom,Toilet,Living room,Balcony 

 15m ഫ്രണ്ട് വീതിയും, 10 m ക്ക് നീളവുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാവുന്ന വീടാണിത്.🏘

🤗നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചു specifications ലിസ്റ്റ് ..ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ..കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിൽ PLAN, 3D EXTERIOR, 3D INTERIOR ഡിസൈനുകളും വീട് നിർമിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം.🤝

☎️:8⃣9⃣2⃣1⃣0⃣1⃣6⃣0⃣2⃣9⃣

👉WhatsApp chat link : 
https://wa.me/918921016029

👉WhatsApp group link :
https://chat.whatsapp.com/DVBPNXn5wuG9rTdYpQ3JtQ

👉Telegram Link :
https://t.me/keralahomesdesign#KeralaStyleHouse 
#keralahomes
#InteriorDesigner 
#exteriordesign
🙂പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്‌ലി നിരക്കിൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള 🏡 3D Exterior ഡിസൈനുകൾക്കായി ബന്ധപ്പെടുക🏠 ▪️Client : Ansal (KHDC-186) ▪️Distrct : Palakkad ▪️Area : 2100 sqft ▪️Rooms : 3 (in BHK) ▪️Land required to build : 3 (in cent) Specifications🏠🏠 Ground Floor =1300 (in sqft) Sitout , Living, Dining room, Family living, kitchen, work area, bedrooms,common toilet *First floor = 800 (in sqft) Bedroom,Toilet,Living room,Balcony 15m ഫ്രണ്ട് വീതിയും, 10 m ക്ക് നീളവുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാവുന്ന വീടാണിത്.🏘 🤗നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചു specifications ലിസ്റ്റ് ..ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ..കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിൽ PLAN, 3D EXTERIOR, 3D INTERIOR ഡിസൈനുകളും വീട് നിർമിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം.🤝 ☎️:8⃣9⃣2⃣1⃣0⃣1⃣6⃣0⃣2⃣9⃣ 👉WhatsApp chat link : https://wa.me/918921016029 👉WhatsApp group link : https://chat.whatsapp.com/DVBPNXn5wuG9rTdYpQ3JtQ 👉Telegram Link : https://t.me/keralahomesdesign #KeralaStyleHouse #keralahomes #InteriorDesigner #exteriordesign
മിതമായ 🙂നിരക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ 🎀ദൃശ്യവത്കരിക്കുന്നു"

Contact- 918921016029

▪️Client : Abi (KHDC-156)
▪️Place : nilambur
▪️Distrct : malappuram
▪️Area : 2054 sqft
▪️Rooms : 3 (in BHK)
▪️Land required to build : 5 (in cent)

Specifications🏠🏠
Ground Floor =1769 (in sqft)
Sitout , Living, Dining room, Family living, kitchen, work area, bedrooms,common toilet
*First floor = 285 (in sqft)
 bead room , bathroom

12 m ഫ്രണ്ട് വീതിയും,15 m ക്ക് നീളവുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാവുന്ന വീടാണിത്.🏘

🤗നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചു specifications ലിസ്റ്റ് ..ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ..കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിൽ PLAN, 3D EXTERIOR, 3D INTERIOR ഡിസൈനുകളും വീട് നിർമിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം.🤝

☎️:8⃣9⃣2⃣1⃣0⃣1⃣6⃣0⃣2⃣9⃣

👉WhatsApp chat link : 
https://wa.me/918921016029

👉WhatsApp group link :
https://chat.whatsapp.com/IOeXZzRDulR3rEJNRqKawX

👉Telegram Link :
https://t.me/keralahomesdesign

#keralahomedesigns #homeelevation #keralahomes #keralahomes #homestradtional #keralahome
മിതമായ 🙂നിരക്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ 🎀ദൃശ്യവത്കരിക്കുന്നു" Contact- 918921016029 ▪️Client : Abi (KHDC-156) ▪️Place : nilambur ▪️Distrct : malappuram ▪️Area : 2054 sqft ▪️Rooms : 3 (in BHK) ▪️Land required to build : 5 (in cent) Specifications🏠🏠 Ground Floor =1769 (in sqft) Sitout , Living, Dining room, Family living, kitchen, work area, bedrooms,common toilet *First floor = 285 (in sqft) bead room , bathroom 12 m ഫ്രണ്ട് വീതിയും,15 m ക്ക് നീളവുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാവുന്ന വീടാണിത്.🏘 🤗നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചു specifications ലിസ്റ്റ് ..ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ..കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിൽ PLAN, 3D EXTERIOR, 3D INTERIOR ഡിസൈനുകളും വീട് നിർമിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം.🤝 ☎️:8⃣9⃣2⃣1⃣0⃣1⃣6⃣0⃣2⃣9⃣ 👉WhatsApp chat link : https://wa.me/918921016029 👉WhatsApp group link : https://chat.whatsapp.com/IOeXZzRDulR3rEJNRqKawX 👉Telegram Link : https://t.me/keralahomesdesign #keralahomedesigns #homeelevation #keralahomes #keralahomes #homestradtional #keralahome
▪️Client :Wilson (KHDC-55)
▪️Place : Vaduthala 
▪️Distrct : Ernakulam
▪️Area : 1901 (in sqft)
▪️Rooms :7(in BHK)
▪️Land required to build : 3 (in cent)

Specifications🏠🏠
Ground Floor =1064 (in sqft)
Sitout , Living, Dining room, Family living, kitchen, work area, bedrooms,common toilet
*First floor = 834 (in sqft)
Bedroom (attached), living, balcony, 

10 m ഫ്രണ്ട് വീതിയും, 11 m ബാക്കിലേക്ക് നീളവുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാവുന്ന വീടാണിത്.🏘

🤗നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചു specifications ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിൽ PLAN, 3D EXTERIOR, 3D INTERIOR ഡിസൈനുകളും വീട് നിർമിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം.🤝

🎊പതുവർഷം പ്രമാണിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പുതിയ ഓഫിറുകൾ.. 🎁കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ🤫 കടുതൽ 
ഗുണമെന്മയോടെ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നു....🌟

☎️:97-78-40-49-10

👉WhatsApp chat link : 
https://wa.me/919778404910
👉WhatsApp group link :
https://chat.whatsapp.com/EmwtlqTLcgiGtXkgi5A0ms
👉Telegram Link :
https://
▪️Client :Wilson (KHDC-55) ▪️Place : Vaduthala ▪️Distrct : Ernakulam ▪️Area : 1901 (in sqft) ▪️Rooms :7(in BHK) ▪️Land required to build : 3 (in cent) Specifications🏠🏠 Ground Floor =1064 (in sqft) Sitout , Living, Dining room, Family living, kitchen, work area, bedrooms,common toilet *First floor = 834 (in sqft) Bedroom (attached), living, balcony, 10 m ഫ്രണ്ട് വീതിയും, 11 m ബാക്കിലേക്ക് നീളവുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാവുന്ന വീടാണിത്.🏘 🤗നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചു specifications ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിൽ PLAN, 3D EXTERIOR, 3D INTERIOR ഡിസൈനുകളും വീട് നിർമിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം.🤝 🎊പതുവർഷം പ്രമാണിച്ച് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു പുതിയ ഓഫിറുകൾ.. 🎁കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ🤫 കടുതൽ ഗുണമെന്മയോടെ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നു....🌟 ☎️:97-78-40-49-10 👉WhatsApp chat link : https://wa.me/919778404910 👉WhatsApp group link : https://chat.whatsapp.com/EmwtlqTLcgiGtXkgi5A0ms 👉Telegram Link : https://
നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം പണിയാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്.


▪️Client : Aneesh (KHDC-223) 
▪️Distrct : Kannur
▪️Area : 2393 sqft
▪️Rooms : 3 (in BHK)
▪️Land required to build : 4 (in cent)

Specifications🏠🏠
Ground Floor = 1630 (in sqft)
Sitout , Living, Dining room, Family living, kitchen, work area, bedrooms,common toilet
*First floor = 764 (in sqft)
 Bedroom,Toilet,Living room,Balcony 

13 m ഫ്രണ്ട് വീതിയും, 13 m ക്ക് നീളവുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാവുന്ന വീടാണിത്.🏘

🤗നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചു specifications ലിസ്റ്റ് ..ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ..കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിൽ PLAN, 3D EXTERIOR, 3D INTERIOR ഡിസൈനുകളും വീട് നിർമിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം.🤝


☎️:8⃣9⃣2⃣1⃣0⃣1⃣6⃣0⃣2⃣9⃣

👉WhatsApp chat link : 
https://wa.me/918921016029

👉WhatsApp group link :
https://chat.whatsapp.com/DVBPNXn5wuG9rTdYpQ3JtQ

👉Telegram Link :
https://t.me/keralahomesdesign


....#keralahomedream #keralahomeconcepts #keralahomeplans #keralahomedesigns #keralahome #keralaveed
നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനം പണിയാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്. ▪️Client : Aneesh (KHDC-223) ▪️Distrct : Kannur ▪️Area : 2393 sqft ▪️Rooms : 3 (in BHK) ▪️Land required to build : 4 (in cent) Specifications🏠🏠 Ground Floor = 1630 (in sqft) Sitout , Living, Dining room, Family living, kitchen, work area, bedrooms,common toilet *First floor = 764 (in sqft) Bedroom,Toilet,Living room,Balcony 13 m ഫ്രണ്ട് വീതിയും, 13 m ക്ക് നീളവുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാവുന്ന വീടാണിത്.🏘 🤗നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചു specifications ലിസ്റ്റ് ..ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ..കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിൽ PLAN, 3D EXTERIOR, 3D INTERIOR ഡിസൈനുകളും വീട് നിർമിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം.🤝 ☎️:8⃣9⃣2⃣1⃣0⃣1⃣6⃣0⃣2⃣9⃣ 👉WhatsApp chat link : https://wa.me/918921016029 👉WhatsApp group link : https://chat.whatsapp.com/DVBPNXn5wuG9rTdYpQ3JtQ 👉Telegram Link : https://t.me/keralahomesdesign . . . . #keralahomedream #keralahomeconcepts #keralahomeplans #keralahomedesigns #keralahome #keralaveed
നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനത്തിന് മനോഹരമായ 3D എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനിനായി ബന്ധപ്പെടുക.

▪️Client : mahesh (KHDC-149)
▪️Place : Perumbavoor
▪️Distrct :Ernakulam
▪️Area : 1620
▪️Rooms : 4 (in BHK)
▪️Land required to build : 5 (in cent)

Specifications🏠🏠
Ground Floor = 810 (in sqft)
Sitout , Living, Dining room, Family living, kitchen, work area, bedrooms,common toilet
*First floor = 810 (in sqft)
Bedroom (attached), living, balcony

20 m ഫ്രണ്ട് വീതിയും,11 m ക്ക് നീളവുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാവുന്ന വീടാണിത്.🏘

🤗നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചു specifications ലിസ്റ്റ് ..ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ..കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിൽ PLAN, 3D EXTERIOR, 3D INTERIOR ഡിസൈനുകളും വീട് നിർമിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം.🤝

☎️:8⃣9⃣2⃣1⃣0⃣1⃣6⃣0⃣2⃣9⃣

👉WhatsApp chat link : 
https://wa.me/918921016029

👉WhatsApp group link :
https://chat.whatsapp.com/IOeXZzRDulR3rEJNRqKawX

👉Telegram Link :
https://t.me/keralahomesdesign


 #KeralaStyleHouse 
#keralastyle 
#keralatraditionalmural 
#freehomeplan
#exterior
നിങ്ങളുടെ സ്വപ്ന ഭവനത്തിന് മനോഹരമായ 3D എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനിനായി ബന്ധപ്പെടുക. ▪️Client : mahesh (KHDC-149) ▪️Place : Perumbavoor ▪️Distrct :Ernakulam ▪️Area : 1620 ▪️Rooms : 4 (in BHK) ▪️Land required to build : 5 (in cent) Specifications🏠🏠 Ground Floor = 810 (in sqft) Sitout , Living, Dining room, Family living, kitchen, work area, bedrooms,common toilet *First floor = 810 (in sqft) Bedroom (attached), living, balcony 20 m ഫ്രണ്ട് വീതിയും,11 m ക്ക് നീളവുമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാവുന്ന വീടാണിത്.🏘 🤗നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ചു specifications ലിസ്റ്റ് ..ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ..കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ മികച്ച ക്വാളിറ്റിയിൽ PLAN, 3D EXTERIOR, 3D INTERIOR ഡിസൈനുകളും വീട് നിർമിക്കുവാനും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം.🤝 ☎️:8⃣9⃣2⃣1⃣0⃣1⃣6⃣0⃣2⃣9⃣ 👉WhatsApp chat link : https://wa.me/918921016029 👉WhatsApp group link : https://chat.whatsapp.com/IOeXZzRDulR3rEJNRqKawX 👉Telegram Link : https://t.me/keralahomesdesign #KeralaStyleHouse #keralastyle #keralatraditionalmural #freehomeplan #exterior

kolo background graphic

Join the Community to
start finding Ideas &
Professionals

Get it on Google PlayGet it on App Store