വർക്ക് ഏരിയ അഥവാ സെക്കൻഡ് അടുക്കള ഒരുക്കാം

അടുക്കളയോടൊപ്പം വർക്ക് ഏരിയ എല്ലാ വീടുകളിലും ഒരു അംഗമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്ക് ഏരിയയെ സെക്കൻറ്​ കിച്ചൺ എന്നുവിളിക്കുന്നതാകും നല്ലത്. എപ്പോൾ എല്ലാ വീടുകളിലും കിടിലൻ മോഡുലാർ കിച്ചൺ ഒരു കാഴ്ച്ച വസ്തു പോലെ കൃത്യം സ്ഥാനത്തു​ണ്ടാകുമെങ്കിലും മിക്ക വീടുകളിലും...