‘തടി’ കേടാവാതിരിക്കാൻ പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ

വീട്ടിലെ ജനൽ കട്ടിള, വാതിലുകൾ, മറ്റ് ഫർണിച്ചറുകൾ തുടങ്ങി വീട്ടിലെ തടിയുടെ സംരക്ഷണം എങ്ങനെ നടത്താം.വുഡ് പ്രിസർവേറ്റീവുകൾ ഉപയോഗം മനസിലാക്കാം തടിയിൽ നിർമ്മിച്ച ഫർണിച്ചറുകൾ വീടിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള ഭംഗിയെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്നവയാണ്.അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് ഏതുതരം മെറ്റീരിയലുകൾ വന്നാലും തടിയുടെ...

വുഡൻ ഫർണീച്ചറുകളോടുള്ള പ്രിയം കുറയുന്നില്ല.

വുഡൻ ഫർണീച്ചറുകളോടുള്ള പ്രിയം കുറയുന്നില്ല.പണ്ടുകാലം തൊട്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ വീടുകളിൽ തടി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫർണിച്ചറുകളോടായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് പ്രിയം ഉണ്ടായിരുന്നത്. വീട്ടുവളപ്പിലെ തടി തന്നെ വീട് നിർമ്മാണത്തിനും ഫർണിച്ചറുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിനും വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് കൂടുതലായും ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് തടിയിൽ തീർത്ത ഫർണിച്ചറുകൾക്ക്...

വീടിന് തടി വാങ്ങുമ്പോൾ പറ്റിക്കപ്പെടാതിരിക്കാം

നമ്മളുടെ വീട് നിർമ്മാണ ശൈലിയിലെ ഒഴിച്ച് കൂടാൻ ആകാത്ത ഒന്ന് തന്നെയാണ് മരങ്ങൾ. മരമായിട്ടൊ, അല്ലെങ്കിൽ അറുത്ത ഉരുപ്പടികൾ ആയിട്ടോ ആണ് നമ്മൾ തടി വാങ്ങാറുള്ളത് . തടി വാങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കുബിക് അടിക്ക് (cubic feet) ഇത്ര രൂപ...

വീട്ടിന് തടി വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് തടി പണിയും ഉപയോഗിക്കുന്ന മരങ്ങളും. വീട് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഏകദേശം പത്ത് ശതമാനത്തോളം എങ്കിലും തടി പണിക്കും മറ്റും ആകാറുണ്ട്. തടി തന്നെ പല വിലയിലും, ക്വാളിറ്റിയിലും, വിദേശിയും, സ്വദേശിയും അങ്ങനെ നിരവധി തരമുണ്ട്....