ഏതൊരു വീടും പുതുക്കി പണിയാം പരമ്പരാഗത ശൈലി നില നിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ – കേരള തനിമയിലൊരു വീട്.

പലപ്പോഴും പുതിയതായി ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ പലരും ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം പഴയ വീട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ ഒന്ന് പുതുക്കി പണിതാലോ എന്നതായിരിക്കും. ഇതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം വീടിനെ സമകാലീന രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിലും തങ്ങളുടെ പഴയകാല സ്മരണകൾക്ക്...

ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സമാനമായി ഒരു വീട് ചെയ്താൽ എങ്ങനിരിക്കും?

4500 SQ.FT | TEMPLE inspired Home. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ വാസ്തു പ്രത്യേകതകളും സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്ത ഒരു ഡിസൈൻ. വെർണാക്കുളർ ആർക്കിടെക്ച്ചറിന്റെ ഒരു പ്രായോഗിക ഉദാഹരണം. എലവേഷനു ചുറ്റും എക്‌സ്‌പോസ്ഡ് ബ്രിക്ക് വർക്കിന്റെ അതിമനോഹാരിത  കാണാം. വളരെ ഭൗമികമായ ഒരു...