ബാത്ത്റൂമിലേക്ക് ക്ലോസറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇവ അറിഞ്ഞിരിക്കാം

എല്ലാ ബാത്റൂംമുകളിലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നുതന്നെയാണ് ക്ലോസറ്റ്. നിറത്തിലും, വലിപ്പത്തിലും, രീതിയിലും,വിലയിലും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന പലതരം ക്ലോസറ്റുകൾ ഇന്ന് വിപണിയിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബാത്റൂമിലേക്കുള്ള ക്ലോസറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയാണ്. ഇവ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഈ ഭാരിച്ച പണി ഒന്നും ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം ക്ലോസറ്റ്...

ബാത്റൂം വാട്ടർ പ്രൂഫ് ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കാം

Waterproofing the floor with a brush and mortar. Flooring waterproofing. The master processes the floor with a brush. ഒരു വീട് നിർമാണത്തിലെ പ്രധാന ഭാഗമാണ് ബാത്റൂമും അതിലെ ഫിറ്റിങ്സുകളും.പക്ഷെ വെള്ളം ലീക്ക് ആയാൽ ഏറ്റവും...

ഫ്ലഷ് ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറയാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാറുണ്ടോ?

നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വളരെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് ഇടങ്ങളാണ് അടുക്കളയും ബാത്റൂമും.ഈ രണ്ട് ഇടങ്ങളും എപ്പോഴും പുതു പുത്തൻ പോലെ ഇരിക്കാനാണ് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക.എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും വൃത്തിയാക്കുക തലവേദന തന്നെയാണ് പ്രേതേകിച്ച് ടോയ്‌ലറ്റ് വൃത്തിയാക്കുന്നത് .അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും...

വീട്ടിൽ S ട്രാപ്പ് ക്ലോസെറ്റ് ശരിയാകുമോ ?

പ്ലംബിംഗിൽ ട്രാപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് ലൈനിൽ നിന്നും (സീവർ ലൈൻ) ഗ്യാസ് മുറിയ്കകത്തേയ്ക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തടയുന്നതിനായാണ്‌. U ആകൃതിയിൽ വളച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വെള്ളം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അതൊരു ഗ്യാസ് സീൽ ആയി പ്രവർത്തിക്കുകയും വാതകങ്ങൾ സിങ്കിലൂടെയും കമോഡിലൂടെയുമൊക്കെ കെട്ടിടത്തിനകത്തേയ്ക്ക് കയറുന്നതും തടയാനാകുന്നു....