മോഡുലാർ കിച്ചൺ – മെറ്റീരിയൽ പരിചയപ്പെടാം

മോഡുലാർ കിച്ചൺ ഇപ്പോൾ മലയാളി അടുക്കളകളുടെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഘടകമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. മോഡുലാർ കിച്ചൻ ഉണ്ടാക്കാൻ മോഡൽ മെറ്റീരിയൽ പരിചയപ്പെടാം എം.ഡി.എഫ് (മീഡിയം ഡെന്‍സിറ്റി ഫൈബര്‍), മറൈന്‍ പൈ്ളവുഡ്, തടി  മുതലായവയാണ് കാബിനറ്റ് നിര്‍മാണത്തിന് പ്രധാനമായും  ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അലൂമിനിയം- ഹൈലം ഷീറ്റ്,...

കവർ ബ്ലോക്ക് (SPACER ) എന്ന ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ വസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടാം.

എന്തിനാണ് കവർ ബ്ലോക്ക്‌ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്തു വെക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായ ഒരുത്തരം നൽകുവാൻ പല ആളുകൾക്കും കഴിയണം എന്നില്ല. സ്റ്റീൽ എന്ന വസ്തു കോൺക്രീറ്റിന്റെ സെന്റർ ആയി നിൽക്കുന്നതാണ് കോൺക്രീറ്റ് സ്ട്രക്ച്ചറിന്റെ ലോങ്ങ്‌ ലൈഫിന് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ മാത്രമാണ്...

എന്താണ് സ്റ്റീൽ /ടി എം ടി -TMT ബാർസ്??

builderspace ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലോഹമാണ് സ്റ്റീൽ.. കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയുടെ നട്ടെല്ലായാണ് ഈ ലോഹം അറിയപ്പെടുന്നതു.. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗിന്‍റെ നില നിൽപ്പ് തീരുമാനിക്കുന്നതു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റീലിന്റെ ഗുണ നിലവാരം അനുസരിച്ചായിരിക്കും....