ചെറിയ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകള്‍ വിശാലമാക്കാനുള്ള 10 മാർഗ്ഗങ്ങൾ

ചെറിയ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റുകള്‍ ,ഫ്ലാറ്റുകളും,വീടുകളും ഒരുക്കുമ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ 10 നിയമങ്ങൾ. വീട് എന്നാൽ വിശാലവും,അത്യാവിശ്യം മുറ്റവും,ചെടികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന മലയാളികള്‍ക്ക് ഫ്ലാറ്റുകളിലെത്തുമ്പോള്‍ കുറച്ച് ശ്വാസം മുട്ടും. സ്ഥലമില്ലായ്മ തന്നെ പ്രധാന കാരണം. ഫര്‍ണീച്ചര്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ഇന്‍റീരിയര്‍ ഒരുക്കുമ്പോളും ചില...

ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന വിലയോടൊപ്പം കാർ പാർക്കിങ്, കെയർടേക്കിങ് ചാർജ്, മാലിന്യ– മലിനജല സംസ്കരണം പോലുള്ള പൊതുസംവിധാനങ്ങൾക്കുള്ള ചാർജ് എന്നിവ കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ അടിസ്ഥാന വിലയേക്കാൾ 20–30 ശതമാനം കൂടുതൽ നൽകേണ്ടി വരാം. ഇക്കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ചോദിച്ചറിയണം. Apartment, Built Structure,...

ചെറിയ വീടുകൾക്കും, ഫ്ലാറ്റുകൾക്കും നിർബന്ധമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 8 ഫർണിച്ചർ മോഡലുകൾ.

image courtesy :my domaine നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെതായ കുറെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ സ്ഥലം കുറവ് എന്ന പ്രശ്നം നഗരങ്ങളിൽ വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് സ്വന്തം ആക്കുന്നവർ നേരിടാറുള്ളതാണ്. ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളെ കൃത്യമായി ഉപയോഗിച്ചാൽ സ്ഥലക്കുറവ് എന്ന പ്രശ്നവും, സുഖകരവും...