തടിക്ക് പകരം പ്ലൈവുഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ.

തടിക്ക് പകരം പ്ലൈവുഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ.തടി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫർണിച്ചറുകൾ, ഡോറുകൾ, ജനാലകൾ എന്നിവയോട് എല്ലാം ആളുകൾക്ക് പ്രിയമുണ്ടായിരുന്ന കാലം ഇന്ന് മാറി. അതിന് പകരമായി തടിയുടെ അതേ ഫിനിഷിംഗ് നൽകുന്ന പ്ലൈവുഡ് തന്നെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. തടിയിൽ നിന്നും...

കയർ വുഡ് – പ്ലൈവുഡിന് പുതിയ പകരക്കാരൻ

പ്ലൈവുഡിന്റെ പുതിയ പകരക്കാരൻ ആയ കയർ വുഡ് - ഗുണങ്ങളും പ്രതേകതകളും പരിചയപ്പെടാം മരത്തിനും, തടി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും വില ദിവസം പോകുന്തോറും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ കാലത്ത് ഇവക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പല ഉല്പന്നങ്ങൾ തിരഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് പലരും. ആവശ്യക്കാരുടെ ഈ...

എംഡിഫ്, പ്ലൈവുഡ് തരം അറിഞ്ഞ് വാങ്ങാം

ഇന്ന് ഗൃഹ നിർമാണ മേഖലയിൽ ഒഴുച്ചു കൂടാനാവാത്ത പ്രധാനികളാണ് എംഡിഫ് പ്ലൈവുഡ്. പരമ്പരാഗതമായി മരത്തടി കൊണ്ട് ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന ജോലികളെ എളുപ്പമാക്കാനാണു ഇവ മാർക്കറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാരണം. താരതമ്യേന മരത്തിലുള്ള പരമ്പരാഗത ആശാരിപ്പണിയുടെ അത്ര കൈവൈഭവം വുഡ് സബ്സ്റ്റിട്യൂട്ടുകൾ...

പ്ലൈവുഡ് ചരിതം!!ഏറ്റവും മികച്ച പ്ലൈവുഡ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അറിയേണ്ടതെല്ലാം

 ഇന്ന് ശുദ്ധമായ തടിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഫർണിച്ചറുകളോ കബോർഡുകളോ അല്ല കേരളത്തിലെ വീടുകളിൽ വ്യാപകമായി കാണുന്നത്. പകരം പ്ലൈവുഡിലോ അതിന്റെ വിവിധതരം നൂതന ഓപ്ഷനുകളോ ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഹാർഡ്‌വുഡ് തുടങ്ങിയ പുതിയകാല അവതാരങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ പ്ലൈവുഡ് ന്റെ വകഭേദങ്ങൾ  തന്നെയാണ്. എന്നാൽ പ്ലൈവുഡും...