പ്ലംബിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 40 കാര്യങ്ങൾ – PART 2

വീടിൻറെ മറ്റു ഘട്ടങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലെയല്ല പ്ലംബിംഗ്. കാരണം ജീവിതത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായ വെള്ളത്തിൻറെ ലഭ്യതയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അത്. അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യജല  സംസ്കരണം.  അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പ്ലംബിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ആണ്...

പ്ലംബിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ – PART 1

plumber at work in a bathroom, plumbing repair service, assemble and install concept വീടിൻറെ മറ്റു ഘട്ടങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പോലെയല്ല പ്ലംബിംഗ്. കാരണം ജീവിതത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായ വെള്ളത്തിൻറെ ലഭ്യതയും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അത്....

വീടിന്റെ പ്ലംബിങ് വർക്കുകളിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പിന്നീട് പണം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരില്ല.

വീടുപണിയിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ട ഒന്നാണ് പ്ലംബിംഗ് വർക്കുകൾ .എന്നാൽ കൃത്യമായ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ പ്ലംബിങ് വർക്കുകൾ ചെയ്തു ഭാവിയിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പലർക്കും നേരിടേണ്ടി വരുന്നു. പ്ലംബിംഗ് വർക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദീർഘ കാലത്തേക്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമായി വരാത്ത രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം...

വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ സിങ്ക്,വാഷ് ബേസിൻ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ നൽകാം ഈ കാര്യങ്ങളില്‍.

ഏതൊരു വീട്ടിലും ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് സിങ്ക് വാഷ്ബേസിൻ എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം . പ്രത്യേകിച്ച് പ്ലംബിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വീടു നിർമാണത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകിയില്ല എങ്കിൽ അവ ഭാവിയിൽ ലീക്കേജ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വഴി വെക്കാറുണ്ട്....

സ്റ്റീൽ വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ ആണോ PVC ടാങ്കുകൾ ആണോ കൂടുതൽ നല്ലത്?

വീട് നിർമ്മാണത്തിൽ പലരും ശ്രദ്ധ നൽകാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് വാട്ടർ ടാങ്കുകൾ. പലപ്പോഴും വീടിന്റെ മുഴുവൻ പണിയും പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള അളവനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് വാങ്ങി ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് മിക്ക വീടുകളിലും ചെയ്യുന്ന കാര്യം. എന്നാൽ...

ബാത്റൂമിൽ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്തുചെയ്യും?? ചില എളുപ്പ മാർഗങ്ങൾ

ബാത്റൂമിൽ നിന്നുള്ള പ്ലംബിങ്ങും അതിൻറെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ചെല്ലുന്ന സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്, സോക്ക് പിറ്റ് തുടങ്ങിയവയും, അവ വരെയുള്ള പൈപ്പുകളും ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ചു. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായാൽ തന്നെ  ബാത്റൂമിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയും, ദുർഗന്ധം...

സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്: സിംഗിൾ കമ്പർട്മെന്റോ ട്രിപ്പിളോ?? അറിയേണ്ടതെല്ലാം

വീടിൻറെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം സോക് പിറ്റ്, സെപ്റ്റിടാങ്ക് എന്നിവ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ.  ഇന്ന് ഇവിടെ സെപ്റ്റിക് ടാങ്കുകളെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് തന്നെ എന്നെ സിംഗിൾ...