കുളിമുറികൾക്കും വന്നു അടിമുടി മാറ്റം. പഴയ കുളി മുറികളുടെ മുഖം മാറിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഏരിയ തന്നെയാണ് ബാത്റൂം, ടോയ്ലറ്റ് എന്നിവ. മലയാളികൾക്കിടയിൽ കുളിമുറികളെ പറ്റി ഒരു പ്രത്യേക ധാരണ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനെയെല്ലാം പൊളിച്ചടുക്കി അടിമുടി മാറ്റത്തോടെയാണ് ഇന്ന് കുളിമുറികൾ മലയാളി വീടുകളിൽ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ...

മോഡേൺ രീതിയിൽ ബാത്ത്റൂമുകൾ പണിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

വീട് നിർമിക്കുമ്പോൾ കിച്ചൻ, ലിവിങ് റൂം , മറ്റ് പ്രധാന മുറികൾ എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരാണ് മിക്ക ആളുകളും. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ബാത് റൂമുകളുടെ പ്രൈവസി യെ പറ്റിയോ സ്ഥലത്തെ പറ്റിയോ പലരും ചിന്തിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കൃത്യമായ പ്ലാൻ നൽകാതെ...

ബാത്റൂം റെനോവേഷൻ നിസാര പരിപാടിയാക്കാം. ഈസിയായ – 10 സ്റ്റെപ്പുകൾ

Courtesy: Drury Designs വീട്ടിലെ താരതമ്യേന പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞ ഇടമാണ് ബാത്റൂം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴും ദിവസത്തിൽ ഏറെ തവണ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന, ഒരുപാട് സാങ്കേതികകൾ അടങ്ങുന്ന ഒന്നാണത്.  ഇതിനാൽ തന്നെ വേറെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാളും ബാത്റൂമിന്റെ പുതുക്കി പണിയൽ  പ്രയാസമേറിയതാണ്. എന്നാൽ കാലത്തിനു...