കോഫി ടേബിളും വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകളും .

കോഫി ടേബിളും വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകളും.പണ്ടുകാലം തൊട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മിക്ക വീടുകളിലും കോഫി ടേബിളുകൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു. പ്രധാനമായും തടിയിൽ തീർത്ത കോഫി ടേബിളുകളോട് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ പേർക്കും താൽപര്യം, എന്നാൽ ഇന്ന് മോഡേൺ കോഫി ടേബിളുകളിൽ ഫോൾഡബിൾ, സ്റ്റോറേജ്...

ലിവിങ് ഏരിയയും ഫീച്ചർ വാളും.

ലിവിങ് ഏരിയയും ഫീച്ചർ വാളും.ലിവിങ് ഏരിയകൾക്ക് പ്രത്യേക ഭംഗി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം മാർഗ്ഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് മിക്ക ആളുകളും. ഫർണിച്ചറുകൾ, പെയിന്റ്, കർട്ടൻ എന്നിവയിലെല്ലാം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി നോക്കാമെങ്കിലും അവയെല്ലാം ചിലവേറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. അതേസമയം ചിലവ് കുറച്ച് ലിവിങ്...