ചോർച്ചയും ചിലവ് കുറഞ്ഞ പരിഹാരങ്ങളും.

ചോർച്ചയും ചിലവ് കുറഞ്ഞ പരിഹാരങ്ങളും.മഴക്കാലം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക വീടുകളിലും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ചോർച്ച. ചോർച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ തുക ചിലവഴിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. എന്നാൽ ചോർച്ച ഒഴിവാക്കുന്നത് ഓരോ...

കോൺക്രീറ്റ് വാട്ടർ പ്രൂഫിങ് – SBR ലാറ്റക്സ് – കൂടുതൽ അറിയാം

SBR - സ്റ്റൈറൈൻ ബ്യൂട്ടഡീൻ റബ്ബർ എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ പേർ… ബോണ്ടിങ് ഏജന്റ് എന്ന ആവിശ്യത്തിനാണ് കൂടുതൽ ആയും ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്കിലും ചില സമയം ആഡ്മിക്സ്‌ച്ചർ ആയും ചിലർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്… കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലയിലാണ് എസ്ബിആർ ലാറ്റെക്സ് കൂടുതലായി...

വീട്ടിലെ ചോർച്ചയുള്ള പൈപ്പ് എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം.

സഹനീയം തന്നെയാണ് അല്ലെ?വെള്ളം എനഗ്നെ പാഴാകുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന സാമ്പത്തിക നഷ്ട്ടം വേറെയും.നന്നാക്കാം എന്ന് വച്ചാൽ പലപ്പോളും ജോലിക്കാരെ സമയത്തിന് കിട്ടണം എന്നുമില്ല.നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂസറ്റിന്റെ തരം തിരിച്ചറിയാനും ജോലിക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാനും കഴിയുമെങ്കിൽ സ്വയം ശരിയാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എളുപ്പം. പൈപ്പ് സ്വയം...

ചോർച്ച !!!ചോർച്ച !!!!! വീട് വാർക്കുമ്പോൾ ചോർച്ച ഒഴിവാക്കാൻ എന്തൊക്കെ ശ്രെദ്ധിക്കണം

നിസംശയം പറയാം ചോർന്നോലിക്കുന്ന ഒരു വീട് ലോക ദുരന്തം തന്നെ ആണ്.ചോരുന്ന ഈ മേൽക്കൂരകൾ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വസ്തുവകകൾക്ക് നാശമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവസ്ഥ തുടർന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അവസാനം ആ ചെറിയ ശ്രെദ്ധക്കുറവ് മൂലമാകും മേൽക്കൂര തയ്യാറാകുമ്പോൾ...