കിച്ചൻ റിനോവേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.

കിച്ചൻ റിനോവേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ.വീട് പുതുക്കി പണിയുമ്പോൾ കിച്ചൻ റിനോവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. നിലവിൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടുക്കള ഉപകരണങ്ങൾ, പ്ലഗ് പോയിന്റുകൾ, സിങ്ക്, ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ എന്നിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട്...

കിച്ചൺ വാൾ ടൈൽ ഐഡിയകൾ.

കിച്ചൺ വാൾ ടൈൽ ഐഡിയകൾ.വ്യത്യസ്ത കിച്ചൻ ഡിസൈനിങ് രീതികൾ ഇന്ന് ഇന്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. വീടിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഉള്ള ടൈലുകളും വിപണിയിൽ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സെറാമിക്, വിട്രിഫൈഡ് ടൈലുകളിൽ തന്നെ ഫ്ലോറിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നവവാളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നവ...

അടുക്കള പുനർനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം Part 3

ഫ്യൂസറ്റ് നിരവധി ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഫ്യൂസറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ അല്പം ശ്രദ്ധേ എത്തേണ്ട പ്രവർത്തി തന്നെ. ചില ചോയ്‌സുകൾ ഇതാ: സിംഗിൾ-ലിവർ ഫ്യൂസറ്റ് സ്‌പ്രേയറുകൾ താഴേക്ക് വലിക്കുന്ന തരം പ്രത്യേക സ്‌പ്രേ ഹോസുകൾ വരുന്ന തരം ടച്ച്-ഓപ്പറേറ്റഡ് ഫ്യൂസറ്റ് സ്റ്റൗവിന് മുകളിൽ വരുന്ന...

അടുക്കള പുനർനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം Part 2

അടുക്കള പുനർനിർമ്മാണ ഓപ്ഷനുകൾ വിശദമായി കാബിനറ്റ് റീഫേസിംഗ് vs കാബിനറ്റ് റീപ്ലേസിംഗ് ക്യാബിനറ്റ് റീഫേസിംഗ്  എന്നതിനർത്ഥം ക്യാബിനറ്റ് ബോക്സുകൾ (കാബിനറ്റിന്റെ ആന്തരിക ഭാഗം) സൂക്ഷിക്കുകയും ക്യാബിനറ്റ് വാതിലുകളും ഹാർഡ്‌വെയറുകളും മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. നിലവിലുള്ള കാബിനറ്റ് വാതിലുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അവ പുതുക്കുകയോ, വീണ്ടും...

അടുക്കള പുനർനിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം Part 1

അടുക്കളയുടെ പുനർനിർമ്മാണം നിങ്ങളുടെ വീടിനെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റാൻ കഴിയും. അടുക്കള നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഹൃദയമാണ്; അവിടെയാണ് ദിവസങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതും അവസാനിക്കുന്നതും, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്നതും, ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാം ഇവിടെയാണ്.നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കേണ്ട ചുരുക്കം ചില ഇടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയും. ...