ജയസൂര്യയുടെ പുതിയ വീട് ‘ബോധി ‘.

ജയസൂര്യയുടെ പുതിയ വീട് 'ബോധി '.മലയാളികളുടെ പ്രിയനടൻ ജയസൂര്യ സ്വന്തമാക്കിയ പുതിയ വീടാണ് ബോധി. കെട്ടിലും മട്ടിലും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്ന ഈ വീടിന് സവിശേഷതകൾ നിരവധിയാണ്. ഒരു പഴയ വീടിനെ റിനോവേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഈ സുന്ദര ഭവനം. എറണാകുളം കടവന്ത്രയിൽ ആണ്...

മലയാളികളുടെ പ്രിയ നടൻ ജയസൂര്യയുടെ പുതിയ വീട് കാണാം

image courtesy : manorama മലയാളികളുടെ പ്രിയ നടൻ ജയസൂര്യ സിനിമയിലായാലും ജീവിതത്തിലായാലും നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കുകയും, വിസ്മയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രകടനങ്ങൾ കാഴ്ച വച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. വമ്പൻ സെറ്റപ്പിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന കത്തനാർ എന്ന സിനിമയോടൊപ്പം ഈശോ, മേരി ആവാസ് സുനോ, ജോൺ ലൂഥർ...